Březen 2019 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2019    Bylo sňato: 14. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2019    Bylo sňato: 14. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr darování nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2019    Bylo sňato: 17. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování pozemků, na nichž byla vybudována stavba Protipovodňových opatření města Pohořelice, a to v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Smolín.

Územní rozhodnutí č. 6/2019 čj. MUPO-4961/2019/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 28. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Územní rozhodnutí č. 6/2019 o umístění stavby: Přístupová optická síť Pohořelice, 2. etapa

Příloha: výkres situace č. C1.2

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 12480/2019/KT/PPR

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 12. dubna 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor kancelář tajemníka oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Nikol Helešicová, nar. 1999

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 21. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Pohořelice n. Jihlavou.

Rozhodnutí společné povolení Čj.: MUPO-12490/2019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Městský úřad Pohořelice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Čj.: MUPO-12490/2019/OD/SAM vydává: Rozhodnutí společné povolení a schvaluje stavební záměr na stavbu "Šumice-rekonstrukce chodníků" 

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 12. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje pozemků.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2019    Bylo sňato: 10. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. března 2019    Bylo sňato: 17. dubna 2019

Dne 16.04.2019 od 8.00 do 14.00 h
Vypnutá oblast: Pohořelice , ul. Sportovní k/122/2 sklenářství Svoboda

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 20. března 2019    Bylo sňato: 25. května 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (*.pdf, 269 kB)

Veřejná vyhláška čj. MZP/2019/630/381

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2019    Bylo sňato: 18. dubna 2019

Ministerstvo ŽP zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2019    Bylo sňato: 29. března 2019

Dne 28.03.2019 od 8:30 h se koná 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje -  program

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 15. března 2019    Bylo sňato: 3. dubna 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na odboru dopravy

- přihláška

vyvěšeno   15.3.2019        sňato  4.4.2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 15. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Dne 11.04.2019 od 8:00 do 10:00
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Družstevní, Šumická od čp. 627 po čp. 738, Znojemská č.p. 691, 855, 700 (viz mapa)

Dne 11.04.2019 od 12:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Cvrčovice, Pohořelice - Tyršova objekt Rybníkářství u trafostanice

Dne 12.04.2019 od 8:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Pohořelice, Velký Dvůr vodárna - netýká se domácností

Veřejná vyhláška čj. MUPO 10859/2019/RA/SIF

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bylo sňato: 31. března 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH vydává veřejnou vyhlášku - Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2019    Bylo sňato: 21. března 2019

Dne 20.03.2019 se koná VI. zasedání zastupitelstva města Pohořelice.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-10632/2019/RA/SIF

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2019    Bylo sňato: 29. března 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH - Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí

Usnesení čj. 188 EX 299/17-267

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2019    Bylo sňato: 13. dubna 2019

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, soudní exekutor Mgr. Martin Roubal - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 12. března 2019    Bylo sňato: 10. dubna 2019

Dne 09.04.2019 od 12:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Pohořelice, Velký Dvůr viz příloha, viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2019    Bylo sňato: 10. dubna 2019

Dne 04.04.2019 od 7:30 do 16:30
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Komenského čp. 948, 949, 950 

Dne 09.04.2019 od 8:00 do 10:00
Vypnutá oblast: Pohořelice - ul. Jánská, Krátká, Lázeňská, Ležáky, Moravské nám., Nová, Poříčí, Pšeničná, Staropoštovní, Úzká (viz mapa)

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 7. března 2019    Bylo sňato: 25. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků města

Finanční správa ČR

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2019    Bylo sňato: 6. dubna 2019

Služba - zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-45766/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2019    Bylo sňato: 22. března 2019

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Dlouhá, Pšeničná, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Usnesení čj. 133 EX2124/12-183

Bylo vyvěšeno dne: 5. března 2019    Bylo sňato: 21. března 2019

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o odročení dražebního jednání

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2019    Bylo sňato: 1. dubna 2019

Dne 26.03.2019 od 08:00 do 10:00
vypnutá oblast - Pohořelice - Nová Ves viz příloha, viz mapa

Dne 26.03.2019 od 12:00 do 14:00
vypnutá oblast - Pohořelice - Nová Ves viz příloha, viz mapa

Dne 28.03.2019 od 08:00 do 10:00
vypnutá oblast - Pohořelice - Nová Ves viz příloha, viz mapa

Dne 28.03.2019 od 12:00 do 14:00
vypnutá oblast - Pohořelice - Hornoleský dvůr

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2019    Bylo sňato: 27. března 2019

UZSVM zveřejňuje záměr na prodej nemovitého majetku státu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu