Duben 2019 Archiv Úřední deska

Rozpočtové opatření 2019 - č. 02

Bylo vyvěšeno dne: 30. dubna 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24674/ro-2-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 24.4.2019, usnesení č. 3/VII/19).

Pozvánka do Dolních Kounic

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bylo sňato: 5. května 2019

Pozvánka na sobotu 04.05.2019 na hrad a zámek v Dolních Kounicích, kde bude probíhat program a velká bitva k výročí osvobození města Brna.

Náklady pro výpočet vodného a stočného

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bylo sňato: 31. prosince 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bylo sňato: 15. května 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2019    Bylo sňato: 28. května 2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje veřejnou vyhláškou, že je na všech územních pracovištích FÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým se vyměřuje daňovým subjektům daň z nemovitých věcí na rok 2019 - viz  veřejná vyhláška

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 25. dubna 2019    Bylo sňato: 4. května 2019

Pozvánka na 1. zasedání OVK

Usnesení č.j. 067 EX 70153//13-52

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bylo sňato: 23. května 2019

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický - dražební vyhláška

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bylo sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bylo sňato: 21. května 2019

Dne 20.05.2019 od 7:30 do 15:30
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic po čp. 99 a 116, Pohořelice Tyršova objekt Rybníkářství u trafostanice viz mapa  

Oznámení veřejnou vyhláškou MUPO-16610/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bylo sňato: 13. května 2019

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

 

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bylo sňato: 9. května 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno: 24.4.2019        sňato:9.5.2019

Stanovisko čj. JMK 58260/2019

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2019    Bylo sňato: 23. května 2019

Jihomoravský kraj vydává stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce - Návrh územního plánu Pohořelice - na životní prostředí

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bylo sňato: 25. dubna 2019

Dne 24.04.2019 svolává starosta města Bc. Miroslav Novák VII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem.

Oznámení veřejnou vyhláškou MUPO-15930/2019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bylo sňato: 4. května 2019

Stanovení místní úpravy provozu na ulici Školní, Kostelní a Stará obec v Pohořelicích

Oznámení veřejnou vyhláškou

Mapa trvalého dopravního značení  

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-15643/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 17. dubna 2019    Bylo sňato: 26. dubna 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích p. č. st. 786, p. č. 5056/2 a 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 16. dubna 2019    Bylo sňato: 16. května 2019

Dne 10.05.2019 od 14:30 do 18:30 h
Vypnutá oblast: ul. Komenského mimo čp. 182 a 252, ul. Sportovní mimo Tesco a sklenářství, odběratelská trafostanice Pohořelice Neria - viz mapa

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-14426/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 16. dubna 2019    Bylo sňato: 1. května 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška - povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení ke stavbě vodního díla ČOV a kanalizace Troskotovice, č. j. MUPO-14426/2019/ZP/VOL ze dne 15.04.2019.

Usnesení č.j. 094 EX 03246/09

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bylo sňato: 10. května 2019

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bylo sňato: 26. dubna 2019

21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná dne 25.04.2019 v 8:30 h - program

Oznámení veřejnou vyhláškou Čj.:MUPO-15101/2019/OD/SAM19/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2019    Bylo sňato: 29. dubna 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice vydává:

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Mezinárodní vojenské cvičení

Bylo vyvěšeno dne: 11. dubna 2019    Bylo sňato: 4. června 2019

Ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019.

Oznámení č.j. MUPO-14760/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 11. dubna 2019    Bylo sňato: 27. dubna 2019

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pozemku p. č. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Nález psa

Bylo vyvěšeno dne: 10. dubna 2019    Bylo sňato: 26. dubna 2019

Mezi Pravlovem a Němčičkami se našel pes viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 9. dubna 2019    Bylo sňato: 8. května 2019

ÚZSVM zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. dubna 2019    Bylo sňato: 25. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr zveřejnění prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bylo sňato: 25. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města.

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-14156/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bylo sňato: 25. dubna 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor kancelář tajemníka oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Mikhail Popov nar. 1983

Veřejná vyhláška Usnesení o ust. opatrovníka 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2019    Bylo sňato: 26. května 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf, 269 kB)

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. dubna 2019    Bylo sňato: 19. dubna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha; - viz příloha

Velikonoční výstava

Bylo vyvěšeno dne: 3. dubna 2019    Bylo sňato: 11. dubna 2019

Odborné učiliště Cvrčovice zve na velikonoční výstavu dne 10.04.2019 viz pozvánka

Dražební vyhláška č.j.169 EX 2539/13-114

Bylo vyvěšeno dne: 2. dubna 2019    Bylo sňato: 17. května 2019

Exekuční úřad Brno-venkov, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová - dražební vyhláška

Zveřejnění návrhu koncepce

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2019    Bylo sňato: 1. května 2019

Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 - 2043) zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení této vlivů koncepce na životní prostředí viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu