Květen 2019 Archiv Úřední deska

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bylo sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Veřejná vyhláška: Oznámení o odmítnutí VPS čj. MUPO-23173/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bylo sňato: 16. června 2019

Veřejná vyhláška: Oznámení o odmítnutí návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k.  ú. Pasohlávky.

Veřejná vyhláška č.j. MZP 2019/630/1349

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 30. června 2019

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se stanový odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ čj. MUPO-22634/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pozemku p. č. 960 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška - Oznámení neznámým úřastníkům řízení čj. MUPO-22852/2019/PRI

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Veřejná vyhláška - oznámení neznámým účastníkům - vlastníci 1/2 podílu 758/15718 bytové jednotky 841/2 situované na pozemku pč. 961/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou  - společného územního a stavebního řízení  pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pč. 960 v k .ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č. j. MUPO-23028/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2019    Bylo sňato: 12. června 2019

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č. j. MUPO-23028/2019/ZP/VOL

Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení k vodnímu dílu "ČOV a kanalizace Troskotovice"

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2019    Bylo sňato: 12. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku města.

Veřejné vyhláška - převzetí zásilky

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2019    Bylo sňato: 27. června 2019

MUPO-22317/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-22307/2019/OD/BRI - ustanovení opatrovníka

Dražební vyhláška č.j. 169EX 1880/11-62

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2019    Bylo sňato: 17. června 2019

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Valentová - dražební vyhláška

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č.j. MUPO-6612/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2019    Bylo sňato: 8. června 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pč. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 22. června 2019

ČR-ÚZSVM zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 30. května 2019

Městský úřad Pohořelice oznamuje konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 29.05.2019 - viz oznámení s programem

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Usnesení č.j. 042 EX 1035/08-66

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2019    Bylo sňato: 19. června 2019

Exekutorský úřad Třebíč, soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková  - dražební vyhláška

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2019    Bylo sňato: 28. května 2019

Dne 27.05.2019 v 9:00 h se koná 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Veřejná vyhláška, oznámení ÚŘ č.j. MUPO-20164/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 16. května 2019    Bylo sňato: 1. června 2019

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Vranovice na pozemcích v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: Celková situace stavby

Stanovisko Krajského úřadu

Bylo vyvěšeno dne: 15. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Stanovisko Krajského úřadu k návrhu koncepce "Územně energetická koncepce Jihom  oravského kraje (na období 2018 až 2043) 

Vypořádání připomínek

Veřejné vyhlášky - převzezí zásilek

Bylo vyvěšeno dne: 14. května 2019    Bylo sňato: 14. června 2019

Veřejné vyhlášky oznámení o možností převzít doručované písemnosti

MUPO-20222/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19204/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

MUPO-19234/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19225/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-19333/2019/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 13. května 2019    Bylo sňato: 29. května 2019

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice na pozemcích v k. ú. Branišovice, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, k. ú. Šumice a k. ú. Trnové Pole.

Veřejné vyhlášky - převzezí zásilek

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2019    Bylo sňato: 10. června 2019

Veřejné vyhlášky oznámení o možností převzít doručované písemnosti

MUPO-19441/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19321/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

MUPO-19442/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19285/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Bylo vyvěšeno dne: 9. května 2019    Bylo sňato: 25. května 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení vodoprávního řízení - ZMĚNA TERMÍNU

Bylo vyvěšeno dne: 9. května 2019    Bylo sňato: 26. května 2019

ČOV a kanalizace Troskotovice - č. j. MUPO-19411/2019/ZP/VOL

Opatreni-obecne-povahy-ČJ Mupo-191872019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2019    Bylo sňato: 23. května 2019

Pasohlávky - uzavírka MK u aqualandu - oprava krytu vozovky

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2019    Bylo sňato: 18. května 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu