Květen 2019 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška: Oznámení o odmítnutí VPS čj. MUPO-23173/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bylo sňato: 16. června 2019

Veřejná vyhláška: Oznámení o odmítnutí návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k.  ú. Pasohlávky.

Veřejná vyhláška č.j. MZP 2019/630/1349

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 30. června 2019

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se stanový odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ čj. MUPO-22634/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pozemku p. č. 960 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška - Oznámení neznámým úřastníkům řízení čj. MUPO-22852/2019/PRI

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Veřejná vyhláška - oznámení neznámým účastníkům - vlastníci 1/2 podílu 758/15718 bytové jednotky 841/2 situované na pozemku pč. 961/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou  - společného územního a stavebního řízení  pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pč. 960 v k .ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č. j. MUPO-23028/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2019    Bylo sňato: 12. června 2019

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č. j. MUPO-23028/2019/ZP/VOL

Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení k vodnímu dílu "ČOV a kanalizace Troskotovice"

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2019    Bylo sňato: 12. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku města.

Veřejné vyhláška - převzetí zásilky

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2019    Bylo sňato: 27. června 2019

MUPO-22317/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-22307/2019/OD/BRI - ustanovení opatrovníka

Dražební vyhláška č.j. 169EX 1880/11-62

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2019    Bylo sňato: 17. června 2019

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Valentová - dražební vyhláška

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č.j. MUPO-6612/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2019    Bylo sňato: 8. června 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pč. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 22. června 2019

ČR-ÚZSVM zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 30. května 2019

Městský úřad Pohořelice oznamuje konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 29.05.2019 - viz oznámení s programem

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Usnesení č.j. 042 EX 1035/08-66

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2019    Bylo sňato: 19. června 2019

Exekutorský úřad Třebíč, soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková  - dražební vyhláška

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2019    Bylo sňato: 28. května 2019

Dne 27.05.2019 v 9:00 h se koná 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Veřejná vyhláška, oznámení ÚŘ č.j. MUPO-20164/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 16. května 2019    Bylo sňato: 1. června 2019

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Vranovice na pozemcích v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: Celková situace stavby

Stanovisko Krajského úřadu

Bylo vyvěšeno dne: 15. května 2019    Bylo sňato: 15. června 2019

Stanovisko Krajského úřadu k návrhu koncepce "Územně energetická koncepce Jihom  oravského kraje (na období 2018 až 2043) 

Vypořádání připomínek

Veřejné vyhlášky - převzezí zásilek

Bylo vyvěšeno dne: 14. května 2019    Bylo sňato: 14. června 2019

Veřejné vyhlášky oznámení o možností převzít doručované písemnosti

MUPO-20222/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19204/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

MUPO-19234/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19225/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-19333/2019/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 13. května 2019    Bylo sňato: 29. května 2019

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice na pozemcích v k. ú. Branišovice, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, k. ú. Šumice a k. ú. Trnové Pole.

Veřejné vyhlášky - převzezí zásilek

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2019    Bylo sňato: 10. června 2019

Veřejné vyhlášky oznámení o možností převzít doručované písemnosti

MUPO-19441/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19321/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

MUPO-19442/2019/OD/BRI - veřejná vyhláška
MUPO-19285/2019/OD/BRI - stanovení opatrovníka

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Bylo vyvěšeno dne: 9. května 2019    Bylo sňato: 25. května 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení vodoprávního řízení - ZMĚNA TERMÍNU

Bylo vyvěšeno dne: 9. května 2019    Bylo sňato: 26. května 2019

ČOV a kanalizace Troskotovice - č. j. MUPO-19411/2019/ZP/VOL

Opatreni-obecne-povahy-ČJ Mupo-191872019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2019    Bylo sňato: 23. května 2019

Pasohlávky - uzavírka MK u aqualandu - oprava krytu vozovky

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2019    Bylo sňato: 18. května 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu