Červen 2019 Archiv Úřední deska

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Bylo vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bylo sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 04

Bylo vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/26810/ro-4-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 19.6.2019, usnesení č. 5/IX/19).

Veřejná vyhláška č.j. JMK 91028/2019

Bylo vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bylo sňato: 26. července 2019

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - akce "Pohořelice, most. ev. č. 52-053.1"

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 28114/2019-PP/JAK

Bylo vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bylo sňato: 12. července 2019

Město Pohořelice, Komise k projednávání přestupků - Oznámení o možnosti převzít písemnost pro adresáta Madsen Kasper Kongstad Anderskov, Kobenhaven, DK

Usnesení č.j. JMK 74619/2019

Bylo vyvěšeno dne: 25. června 2019    Bylo sňato: 11. července 2019

Krajský úřad JMK, odbor životního prostřední - Usnesení o zrušení závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

Usnesení č.j. 206 EX 251/11-146

Bylo vyvěšeno dne: 24. června 2019    Bylo sňato: 7. srpna 2019

Exekutorský úřad Praha 4, soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa - Usnesení o  nařízení elektronické dražby

Veřejné vyhlášky: Možnost vyzvednout zásilku

Bylo vyvěšeno dne: 24. června 2019    Bylo sňato: 24. července 2019

MUPO-27461/2019/OD/BRI veřejná vyhláška

MUPO-27488/2019/OD/BRI veřejná vyhláška

 

Řízení o vydání ÚP Odrovice

Bylo vyvěšeno dne: 19. června 2019    Bylo sňato: 31. července 2019

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Odrovice

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2019    Bylo sňato: 28. června 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

vyvěšeno:  14.6.2019     sňato: 28.6.2019

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2019    Bylo sňato: 4. července 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 14/2019 čj. MUPO-56108/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2019    Bylo sňato: 4. července 2019

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 14/2019 o umístění stavby: Pohořelice, Dlouhá, Pšeničná, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2019    Bylo sňato: 21. června 2019

Dne 20.06.2019 v 8:30 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Veřejná vyhláška: Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-25431/2019/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2019    Bylo sňato: 22. června 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pozemcích pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

Oznámení o konání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 12. června 2019    Bylo sňato: 19. června 2019

Městský úřad Pohořelice - informace o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.06.2019 od 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. června 2019    Bylo sňato: 28. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhlášky č.j. JMK 81185/2019

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bylo sňato: 26. června 2019

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - veřejná vyhláška/opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemcích komunikaci

Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bylo sňato: 2. září 2019

 

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bylo sňato: 12. prosince 2019

Oznámení o zveřejnění za rok 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bylo sňato: 10. července 2019

Dne 11.07.2019 od 7: do 17 h
Vypnutá oblast: Pohořelice ul. ČSA čp. 491, 493, Šumická pouze ČOV a zahrádky, U Cihelny po křižovatku s Polní, Znojemská čp. 1112, 648, 1002, 1098, 1099, 1102, 1107, 1116, 1603, 460, 461, 488, 539, 546, 711, 712, 792, 793, 794, 795, 860, 1625 - viz  mapa

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2019    Bylo sňato: 7. července 2019

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy  stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: silnice: I/53 Znojmo - Pohořelice // I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov – st. hr.,   místo: křiž. I/53 x I/52 // křiž. I/52 x II/395 , účel: akce „Pohořelice, most. ev. č. 52-053.1“ , druh dopr. značek / zařízení: dle přílohy ,  platnost: 17. 06. – 13.07.2019 /dle termínu uzavírky/

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2019    Bylo sňato: 21. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha, - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2019    Bylo sňato: 21. června 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Závěr zjišťovacího řízení č.j. JMK76198/2019

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bylo sňato: 25. června 2019

Krajský úřad, odbor životního prostředí - "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050" - závěr zjišťovacího řízení

Záměr směny pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bylo sňato: 19. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bylo sňato: 22. června 2019

Dne 21.06.2019 od 7:30 do 16:30

Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice CTP1 č. 700624 - vypnutí se netýká domácností

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2019    Bylo sňato: 19. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje prodej pozemků města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu