Červenec 2019 Archiv Úřední deska

Veřejné projednání změny č,1 ÚP Troskotovice

Bylo vyvěšeno dne: 25. července 2019    Bylo sňato: 4. září 2019

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Usnesení č.j. 030 EX/45345/13-185

Bylo vyvěšeno dne: 25. července 2019    Bylo sňato: 30. srpna 2019

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

Usnesení č.j. 203 EX 32581/11-79

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.

Vlasatice částečná uzavírka č.j.MUPO: 32983/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2019    Bylo sňato: 10. srpna 2019

Vlasatice, částečná uzavírka z důvodu realizace nové kanalizace a ČOV.

posuvné pracovní místo: od 29.07.2019 do 30.09.2019
Úsek řízený SSZ: od 05.08.2019 - 27.09.2019

Silnice: II/396 Rouchovany - Branišovice - N.Ves
             III/39612 Vlasatice - Troskotovice - Jiřice

Kompletní stanovení přechodné úpravy provozu.

Pohořelice částečná uzavírka č.j. MUPO-33097/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2019    Bylo sňato: 8. srpna 2019

Pohořelice - částečná uzavírka z důvodu rozšíření komunikace  - areál Semmelrock

Silnice: II/395 Velká Bíteš - D.Kounice - Pohořelice
V místě km: staničení km: 43,970 - 44,200

Termín: od 14.08.2019 do 10.10.2019

Kompletní dokumentace

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení společného řízení č. j. MUPO-32977/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2019    Bylo sňato: 5. srpna 2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení k záměru "Rekonstrukce vodovodu v obci Loděnice - etapa I." v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2019    Bylo sňato: 4. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení ÚŘ čj. MUPO-31901/2019

Bylo vyvěšeno dne: 18. července 2019    Bylo sňato: 3. srpna 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby: Rekonstrukce VO v Pohořelicích, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Veřejná vyhláška: Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-32006/2019

Bylo vyvěšeno dne: 18. července 2019    Bylo sňato: 3. srpna 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. července 2019    Bylo sňato: 2. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. července 2019    Bylo sňato: 2. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2019    Bylo sňato: 31. července 2019

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Opatření obecné povahy MUPO-31158/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2019    Bylo sňato: 31. července 2019

Opatření obecné povahy pro akci: I/53 Branišovice - oprava mostů ev.č. 53-016 a 017

termín: od 22.7.2019 - 20.12.2019

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2019    Bylo sňato: 31. července 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejné vyhlášky - možnost převzít zásilku

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2019    Bylo sňato: 31. srpna 2019

MUPO-30699/2019/OD/BRI

MUPO-30713/2019/OD/BRI

MUPO-30720/2019/OD/BRI

MUPO-30734/2019/OD/BRI

MUPO-30740/2019/OD/BRI

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí č. 18/2019 čj. MUPO-14369/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 12. července 2019    Bylo sňato: 28. července 2019

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí č. 18/2019 o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Vranovice na pozemcích v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: Celková situace stavby

Nabídka volného pracovního místa

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2019    Bylo sňato: 31. července 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa:

- elektrikář - řidič vysokozdvižné montážní plošiny

- přihláška

prodloužení do 31. 7. 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2019    Bylo sňato: 6. září 2019

Dne 05.09.2019 od 7:30 do 16:30 h
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic čp. 99 a 116, Pohořelice Tyršova - objekt rybníkářství trafostanice, Cukrovarská 233, odběratelská trafostanice Pohořelice Tesla - viz mapa

Veřejná vyhláška: Možnost převzít zásilku

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2019    Bylo sňato: 25. července 2019

MUPO-28286/2019/OD/BRI veřejná vyhláška

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 4. července 2019    Bylo sňato: 22. července 2019

Město Pohořelice zveřejnuje záměr prodeje částí pozemků města

Veřejná vyhláška č.j. OD/11597/2019-2 SO

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2019    Bylo sňato: 5. srpna 2019

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy - Oznámení zahájení navazujícího stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - stavba "Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna"

Veřejná vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2019    Bylo sňato: 18. července 2019

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení o změně dokončené stavby nazvané: „Stavební úpravy kotelny- Pohořelice č.p. 899".

Záměr prodeje pozemku

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2019    Bylo sňato: 18. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Opatření obecné povahy MUPO-28918/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2019    Bylo sňato: 18. července 2019

Opatření obecní povahy pro akci:,, Chodníky v průtahu obcí 2. A3. etapa, Loděnice''

termín: od 15.7.2019 - 30.11.2019

Veřejná vyhláška, rozhodnutí čj. MUPO-27581/2019/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2019    Bylo sňato: 18. července 2019

Veřejná vyhláška, opravné rozhodnutí pro stavbu: Pohořelice, Dlouhá, Pšeničná, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dražební vyhláška čj. 3390308/19/3004-80542-708540

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2019    Bylo sňato: 10. září 2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - opakovaná dražba nemovitých věcí dne 10.9.2019

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2019    Bylo sňato: 26. července 2019

Dne 25.07.2019 od7:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Cukrovarská mimo čp. 233, Dvorní, Komenského čp. 252, Loděnická mimo DHL, Tyršova od ul. Komenského po čp. 729 a 587, Znojemská část čp. 13 - viz mapa 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu