Srpen 2019 Archiv Úřední deska

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 28. srpna 2019    Bylo sňato: 28. září 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování přestupků

- přihláška

vyvěšeno:   28.8.2019   sňato:   19.9.2019

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Veřejná vyhláška: Rekonstruce vodovodu - Loděnice - etapa 1.

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2019    Bylo sňato: 12. září 2019

Rozhodnutí čj. MUPO-42270/2019/ZP/TRR

Poplatek za svoz odpadu - upozornění

Bylo vyvěšeno dne: 26. srpna 2019    Bylo sňato: 30. září 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2019  

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2019    Bylo sňato: 27. srpna 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

prodloužení do 27.8.2019

- účetní

- přihláška

vyvěšeno:   5.8.2019   sňato  27.8.2019

Přechodné dopravní značení v obci Vranovice č.j. MUPO - 41370/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2019    Bylo sňato: 7. září 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: III/41621 Žabčice - Vranovice - Pasohlávky. Staničení v km: 6,580.
Kompletní dokumentace zde:

Upozornění E.ON Distribuce, a.s.

Bylo vyvěšeno dne: 19. srpna 2019    Bylo sňato: 19. září 2019

Upozornění E.ON Distribuce, a.s. pro vlastníky a uživatelé pozemků na odstranění a ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení dle zákona.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 19. srpna 2019    Bylo sňato: 5. září 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města p.č.7383/4 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to vlastníkovi sousedící nemovitosti na p.č. 1145/1 v k.ú. tamtéž.

Veřejná vyhláška - možnost převzetí zásilky

Bylo vyvěšeno dne: 19. srpna 2019    Bylo sňato: 10. září 2019

MUPO-40197/2019/OD/BRI

Doplnění přílohy k ÚR č. 24/2019

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2019    Bylo sňato: 1. září 2019

Doplnění přílohy k územnímu rozhodnutí č. 24/2019 pro stavbu: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice.

Příloha: Druhá část situačního výkresu C2

Opatření obecné povahy č.j. MUPO - 39665/2019/OD/KOP - pro akci: I/53 Branišovice - oprava mostů

Bylo vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bylo sňato: 31. srpna 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice: II/396 - Rouchovany - Branišovice - N. Ves a silnice III/39610 Branišovice - Průtah.
Dokumentace

Rozpočtové opatření 2019 - č. 06

Bylo vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27047/ro-6-2016.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 07.08.2019, usnesení č. 12/17/19).

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 24/2019 čj. MUPO-45074/2017/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bylo sňato: 31. srpna 2019

Územní rozhodnutí č. 24/2019 o umístění stavby: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice na pozemcích v k. ú. Branišovice, k. ú. Našiměřice, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, k. ú. Šumice a k. ú. Trnové Pole.

Příloha: situační výkres

AMPLE STRIKE 2019

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bylo sňato: 13. září 2019

Ve dnech 29.08. - 20.09. se uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení APLE STRIKE 2019. Více informací na www.lznamest.army.cz a na facebooku.

Nabídka volného pracovního místa

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bylo sňato: 31. srpna 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa:

- elektrikář - řidič vysokozdvižné montážní plošiny

- přihláška

prodloužení do 31. 8. 2019

Usnesení č.j. EX 144 16534//11-203

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bylo sňato: 24. října 2019

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška

Opatření obecné povahy č.j. MUPO - 38072/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 9. srpna 2019    Bylo sňato: 24. září 2019

Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na silnici II/381 Pohořelice - zaústění do č. 419
Dokumentace

Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 112908/2019

Bylo vyvěšeno dne: 9. srpna 2019    Bylo sňato: 9. září 2019

Jihomoravský kraj, odbor ŽP zveřejňuje oznámení záměru "Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu", k. ú. Pohořelice na Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. srpna 2019    Bylo sňato: 25. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz nákres

Návrh opatření obecbé povahy č.j. 37505/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. srpna 2019    Bylo sňato: 7. září 2019

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/395
Dokumentace

Návrh opatření obecné povahy č.j. 36812/OD/2019/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bylo sňato: 6. září 2019

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín - Medlov - Němčičky III/39522 ve Smolíně
Dokumentace
Situační plánek

Rozpočtové opatření 2019 - č. 05

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27012/ro-5-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 17.7.2019, usnesení č. 34/16/19).

Návrh stanovení místní úpravy provozu ve Smolíně

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bylo sňato: 6. září 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice oznamuje dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín-Medlov-Němčičky a III/39522 Smolín-spojka v příměstské části Pohořelice Smolín.

Plné znění Opatření obecné povahy ČJ MUPO: 36812/2019/OD/SAM

Situační plánek

Oznámení o přepravě nadměrného nákladu

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bylo sňato: 6. září 2019

Godtrans, s.r.o. Praha oznamuje, že přes město Pohořelice pojede nadměrný náklad, při jehož přepravě souprava přesáhne míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-36259/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bylo sňato: 22. srpna 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Kabelové vedení NN na pozemcích pč. 158/26, 158/20, 159, 559/1, 739, 748/10, 748/18, 748/17 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č. j. MUPO-35508/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2019    Bylo sňato: 19. srpna 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla Říčka – Šatava IDVT 10119478, revitalizace v km 0,00 – 1,01 na pozemcích parc. č. 220/1, 3210, 3275, 3276, 3284, 3290, 3291, 3295, 3296, 3349, 3361, 3414, 3462, 3463, 3464, 3504, 3505, 3564, 3566, 3567, 3568 v katastrálním území Vranovice nad Svratkou, obci Vranovice, kraji Jihomoravském; č. j. MUPO-35508/2019/ZP/VOL ze dne 05.08.2019.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2019    Bylo sňato: 21. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č.j. 067 EX 1386/12-142

Bylo vyvěšeno dne: 1. srpna 2019    Bylo sňato: 30. srpna 2019

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický - dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 108780/2019

Bylo vyvěšeno dne: 1. srpna 2019    Bylo sňato: 1. září 2019

"Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou podzemní vody" k. ú. Smolín - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., a zahájení zjišťovacího řízení

Do záměru lze nahlédnout na sekretariátu, odbor kancelář tajemníka, ve dnech: pondělí, středa 8:00 - 17:00 h

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu