Září 2019 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška - možnost převzít doručovanou písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 30. září 2019    Bylo sňato: 16. října 2019

Č.j. MUPO-52028/2019/OD/BRI
Č.j. MUPO-52065/2019/OD/BRI
Č.j. MUPO-52056/2019/OD/BRI

Rozpočtové opatření 2019 - č. 08

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27196/ro-2019-08.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 18.9.2019, usnesení č. 6/X/19).

Veřejná vyhláška č.j. JMK 135039/2019

Bylo vyvěšeno dne: 26. září 2019    Bylo sňato: 11. listopadu 2019

Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavební úřad vydává veřejnou vyhlášku - oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. září 2019    Bylo sňato: 11. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - náčrt

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. září 2019    Bylo sňato: 20. října 2019

Dne 19.10.2019 od 08:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Loděnická 963 - odběratelská trafostanice LOGIS - vypnutí se netýká domácností

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 30/2019 čj. MUPO-25052/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 24. září 2019    Bylo sňato: 10. října 2019

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 30/2019 o umístění stavby: Rekonstrukce VO v Pohořelicích, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2019    Bylo sňato: 9. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - plánek č.p.120; - plánek č.p.121

Rozhodnutí č.j. OD/11597/2019-11 SO

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2019    Bylo sňato: 23. října 2019

Městský úřad Židlochovice  - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna" SO 307- Úpravy části silnice II/416

Rozhodnutí č.j. JMK 133727/2019

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2019    Bylo sňato: 9. října 2019

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. září 2019    Bylo sňato: 5. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - náčrt

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. září 2019    Bylo sňato: 5. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Vedení pěších ve Smolíně č.j. MUPO-49658/2019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 18. září 2019    Bylo sňato: 4. října 2019

Rozhodnutí - společné povolení.
Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín.
Rozhodnutí:
Katastrální situační výkres:
Stanovení DZ Smolín:
Vyjádření DO Smolín:

Usnesení č.j. 188 EX 299/17-305

Bylo vyvěšeno dne: 18. září 2019    Bylo sňato: 25. října 2019

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, soudní exekutor Mgr. Martin Roubal - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby)

Nové dopravní značení Smolín č.j. MUPO-49430/2019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Nové dopravní značení Smolín
Dokumentace zde:

Opatření obecné povahy č.j. MUPO-49036/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Nový přechod pro chodce - obec Odrovice
Dokumentace zde:

Opatření obecné povahy č.j. MUPO-49042/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Objízdná trasa po silnici II/395 z důvodu údržby mostu ev.č. 52-053.1
Dokumentace zde:

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-48198/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Veřejná vyhláška  o možnosti převzít doručovanou písemnost
Dokument zde:

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-48199/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Veřejná vyhláška  o možnosti převzít doručovanou písemnost
Dokument zde:

Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí čj. MUPO-48939/2019/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2019    Bylo sňato: 3. října 2019

Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí pro stavbu: Silnice I/53 Branišovice - Pohořelice na pozemcích v k. ú. Branišovice, k. ú. Našiměřice, k. ú. Šumice, k. ú. Trnové Pole a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. září 2019    Bylo sňato: 2. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška - možnost převzetí zásilky

Bylo vyvěšeno dne: 16. září 2019    Bylo sňato: 16. října 2019

MUPO-48198/2019/OD/BRI

MUPO-48199/2019/OD/BRI

Veřejná vyhláška - stavební povolení č. j. MUPO-48202/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 16. září 2019    Bylo sňato: 2. října 2019

Říčka – Šatava IDVT 10119478, revitalizace v km 0,00 – 1,01

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 27/2019 čj. 23886/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 13. září 2019    Bylo sňato: 29. září 2019

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 27/2019 o umístění stavby: Pohořelice, Hotel Morava, rozšíření NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace č. C3

Informace o možnosti pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bylo sňato: 1. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje informaci o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bylo sňato: 30. září 2019

Dne 27.09.2019 od 7:30 do 12:00 h
Vypnutá oblast: Znojemská čp. 488, 792, 793 (viz mapa)

Rozhodnutí č.j. MUPO-48001/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bylo sňato: 28. září 2019

Prodloužení částečné uzavírky vlasatice - ČOV a kanalizace
Dokumentace zde

Rozpočtové opatření 2019 - č. 07

Bylo vyvěšeno dne: 12. září 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27132/ro-7-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.8.2019, usnesení č. 9/19/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. září 2019    Bylo sňato: 26. září 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška: Obec Branišovice, rekonstrukce vodovodu – lokalita U Zámku

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2019    Bylo sňato: 25. září 2019

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ  MUPO-47155/2019/ZP/TRR

Opatření obecné povahy MO 240794/2019-1216Ol

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2019    Bylo sňato: 25. září 2019

Ministerstvo obrany ČR - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, odd. státního dozoru v Olomouci vydává veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy o zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice

Veřejná vyhláška - možnost převzetí zásilky

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2019    Bylo sňato: 26. září 2019

MUPO-45683/2019/OD/BRI
MUPO-45691/2019/OD/BRI
MUPO-45693/2019/OD/BRI

Usnesení č.j. 030 EX 45345/13-206

Bylo vyvěšeno dne: 6. září 2019    Bylo sňato: 22. září 2019

Exekutorský úřad Brno-venkov vydává usnesení o odročení dražby

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 5. září 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná dne 19.09.2019 od 8:30 h v budově sídla JMK - viz program

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 5. září 2019    Bylo sňato: 21. září 2019

č.j. MUPO - 40345/2019/OD/DUL

Dokument zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. září 2019    Bylo sňato: 21. září 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 4. září 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. září 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

Dne 17.09. a 19.09. od 13:00 do 18:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice části ulic Znojemská, Rybářská, Šumická, Komenského, ČSA, Komenského, Cukrovarská, Dvorní, Tyršova, Loděnická - viz příloha (mapa) příloha 2 (mapa 2

Dne 17.09. a 19.09. od 15:00 do 18:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice tiskárna, Pohořelice - část Smolín Bažantnice, hájenka, Hrušovany u Brna, Žabčice, Unkovice - viz příloha (mapapříloha 2 (mapa 2)

Pozvánka k veřejnému projednání

Bylo vyvěšeno dne: 3. září 2019    Bylo sňato: 20. září 2019

Město Pohořelice zve občany na veřejné projednání záměru výstavby 24 RD v Nové Vsi soukromou společností dne 18.09.2019 od 18:00 hod. v kongresovém sálu MÚ.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města - doplnění č. 1

Bylo vyvěšeno dne: 3. září 2019    Bylo sňato: 19. září 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou - doplnění č. 1 ze dne 03.09.2019.

Zveřejnění záměru směny pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2019    Bylo sňato: 19. září 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků v k.ú. Smolín

Záměr směny části pozemku

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2019    Bylo sňato: 19. září 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemku

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu