Leden 2020 Archiv Úřední deska

Doručení Veřejnou vyhláškou

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2020    Bylo sňato: 15. února 2020

č.j. MUPO-14128/2020/OD/MRO
č.j MUPO-67347/2019/OD/MRO
č.j. MUPO-14281/2020/OD/MRO
č.j. MUPO-29385/2019/OD/MRO
č.j MUPO-14241/2020/OD/MRO
č.j. MUPO-32121/2019/OD/MRO
č.j. MUPO-14195/2020/OD/MRO
č.j. MUPO-72060/2019/OD/MRO
č.j. MUPO-13761/2020/OD/MRO
č.j. MUPO-77162/2019/OD/MRO
č.j. MUPO-14020/2020/OD/MRO
č.j. MUPO-47765/2019/OD/MRO

Vydání Územního plánu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 30. ledna 2020    Bylo sňato: 15. února 2020

Dne 29.01.2020 vydalo zastupitelstvo města Pohořelice nový Územní plán Pohořelice

OOP Pasohlávky č.j.MUPO-10001/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 29. ledna 2020    Bylo sňato: 14. února 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Pasohlávky
Kompletní dokumentace:

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-64282/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 28. ledna 2020    Bylo sňato: 13. února 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 3/2020 o umístění stavby: Optická přístupová síť Malešovice, 1. etapa na pozemcích v k. ú. Malešovice.

Příloha: situační výkres

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2020    Bylo sňato: 15. února 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků

- přihláška

vyvěšeno:     27.1.2020    sňato:  15.2.2020

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2020    Bylo sňato: 8. února 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Bylo vyvěšeno dne: 22. ledna 2020    Bylo sňato: 30. ledna 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu nazvanou: "Dětské hřiště v obci Přibice" na pozemcích parc. č. 3435 a 3433 v katastrálním území Přibice.

Informace - noční klid

Bylo vyvěšeno dne: 20. ledna 2020    Bylo sňato: 13. října 2019

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2016, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu: podle článku 2 odst. 1 písm. d, výše uvedené vyhlášky č. 2/2016 je: v noci z 1. února 2020 na 2. února 2020 doba nočního klidu vymezena dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin – „Skautský společenský ples“.


Veřejná vyhláška čj. MUPO-1990/2020/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2020    Bylo sňato: 1. února 2020

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. r. 1969, možnost převzít si písemnost čj. MUPO-59894/2019/SU/LEB z 15.01.2020.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-1700/2020/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny - veřejné osvětlení.

Příloha: situační výkresy

OOP Pasohlávky I/52 most 052-059, realizace opatření na mostech objízdných tras Čj. MUPO-1928/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodného dopravního značení, v rámci akce: "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí čj. MUPO-67689/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bylo sňato: 26. ledna 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 1/2020 o umístění stavby: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV.

Příloha: situace

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bylo sňato: 26. ledna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2020    Bylo sňato: 26. ledna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška čj. MUPO-393/2020/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 7. ledna 2020    Bylo sňato: 23. ledna 2020

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. 1969, možnost převzít si písemnost ze dne 06.01.2020 pod č.j. MUPO-388/2020/SU/LEB.

Zrušení železničního přejezdu - Rozhodnutí - č.j. MUPO-434/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. ledna 2020    Bylo sňato: 17. ledna 2020

Zrušení železničního přejezdu P6997 Pohořelice.
Kompletní dokumentace zde:

Rozpočtové opatření 2019 - č. 12

Bylo vyvěšeno dne: 1. ledna 2020    Bylo sňato: 1. února 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/28028/ro-2019-12.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 11.12.2019, usnesení č. 12/27/19).

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu