Říjen 2020 Archiv Úřední deska

MĚSTO POHOŘELICE informuje

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2020    Bylo sňato: 2. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytu - viz příloha

Branišovice, rekonstrukce a prodloužení vodovodu, řad A3 – lokalita Ke hřbitovu

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2020    Bylo sňato: 17. listopadu 2020

Branišovice, rekonstrukce a prodloužení vodovodu, řad A3 – lokalita Ke hřbitovu

Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-77894/2020/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2020    Bylo sňato: 12. listopadu 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 708, 896 na pč. 1407/2, 1410 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

OOP z důvodu kácení dřevin, č.j. MUPO-77571/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2020    Bylo sňato: 6. listopadu 2020

Opaření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu kácení dřevin Pohořelice - Cvrčovice
Dokument

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2020    Bylo sňato: 8. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2020    Bylo sňato: 8. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků a pozemku

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2020    Bylo sňato: 8. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2020    Bylo sňato: 8. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2020    Bylo sňato: 8. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje  záměr prodeje částí pozemků

Veřejná vyhláška č.j. JMK 144094/2020

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2020    Bylo sňato: 20. listopadu 2020

Oznámení hejtmana Jihomoravského kraje o vydání usnesení - Aktualizaci č. 1 a usnesení - Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška č.j. SBS 06093/2020/OBÚ/-01/7

Bylo vyvěšeno dne: 19. října 2020    Bylo sňato: 19. listopadu 2020

Oznámení veřejnou vyhláškou o odvolání k usnesení ze dne 6.8.2020, č.j. SBS 06093/2020/OBÚ/-01/6, ve věci přerušení řízení o stavení dobývacího prostoru

Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy č.j. MUPO-76580/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2020    Bylo sňato: 15. listopadu 2020

Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy z důvodu umístění DZ na ulici Brněnská v Pohořelicích.
Dokument
Situace DIO

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUPO-76559/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2020    Bylo sňato: 31. října 2020

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy mostu ev.č.41622-1
Dokument
Situace DIO

OOP č.j. MUPO-76476/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2020    Bylo sňato: 31. října 2020

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu akce: "I/52 Nová Ves km 27,150-30,930 souvislá obnova krytu, II. etapa
Opatření obecné povahy:
Situace DIO 1:
Situace DIO 2
Situace DIO 3
Situace DIO 4
Situace DIO 5
Situace DIO 6
Situace DIO 7
Situace DIO 8
Situace DIO

Veřejná vyhláška čj. MUPO-74936/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2020    Bylo sňato: 31. října 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Vlasatice  na pozemcích v k. ú. Vlasatice.

Příloha: celková situace stavby

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2020    Bylo sňato: 22. října 2020

Dne 21.10.2020 se koná v 16 hod. v kongresovém sálu MÚ veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. 

Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2020    Bylo sňato: 2. listopadu 2020

Hejtman Jihomoravského kraje vydal "Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 3-10 let", kterým se nařizuje vyjmenovaným školám a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku pod 3 do 10 let, v rámci ORP Pohořelice je to: ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35 - rozhodnutí

Výběrové řízení na nové pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2020    Bylo sňato: 16. října 2020

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno:  24.9.2020    sňato:  16.10.2020

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2020    Bylo sňato: 16. října 2020

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- investiční referent

- přihláška

vyvěšeno: 29.9.2020     sňato:  16.10.2020

Usnesení č.j. 120 EX 12545/08-239

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2020    Bylo sňato: 17. prosince 2020

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor - usnesení o nařízení elektronické dražby

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2020    Bylo sňato: 28. října 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení o odročení dražby č.j. 203 Ex 38412/19-19

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2020    Bylo sňato: 28. října 2020

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - usnesení o odročení dražebního roku

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2020    Bylo sňato: 28. října 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2020    Bylo sňato: 28. října 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 8. října 2020    Bylo sňato: 10. listopadu 2020

Dne 09.11.2020 od 08:00 do 12:00 
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice L.D Energy č. 702491

Usnesení č.j. 067 EX 17752/15-88

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2020    Bylo sňato: 6. listopadu 2020

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - dražební vyhláška o elektronické dražbě

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-73216/2020/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 1. října 2020    Bylo sňato: 10. října 2020

Informace o podaném návrhu Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 708, 896 na pozemcích pč. 1407/2 a 1410 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu