Prosinec 2020 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bylo sňato: 15. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města

Schválený rozpočet na rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

Omezení úředních hodin

Bylo vyvěšeno dne: 23. prosince 2020    Bylo sňato: 10. ledna 2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o přijetí
krizových opatření, kterým se prodloužil nouzový stav do 22.ledna 2021, se s účinností ode
dne 24. prosince 2020 do dne 10. ledna 2021 včetně stanovují úřední hodiny Městského
úřadu Pohořelice takto:

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme
telefonický nebo e-mailový kontakt.
Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem
objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373 , případně
elektronicky na e-mailovou adresu:
registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Rozpočtové opatření 10/2020 a 11/2020

Bylo vyvěšeno dne: 22. prosince 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10 a 11. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 25.11.2020 usnesení č. 2/55/20 a zápis ze schůze RM ze dne 16.12.2020 usnesení č. 4/57/20).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. prosince 2020    Bylo sňato: 14. ledna 2021

Dne 13.01.2021 od 09:00 do 12:00 hodin 
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice Drůbežárna (č. 500787) Pohořelice Velký Dvůr č.p. 861 a 842

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. prosince 2020    Bylo sňato: 8. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku a pozemku města

Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

Obecně závazná vyhláška města č. 6/2020

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2020    Bylo sňato: 1. ledna 2021

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Rozhodnutí o prominutí navýšení místního poplatku z důvodu mimořádné události

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2020    Bylo sňato: 1. ledna 2021

Rozhodnutí o prominutí navýšení místního poplatku z důvodu mimořádné události

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. prosince 2020    Bylo sňato: 1. ledna 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

OOP Šumice, snížení rychlosti, č.j. MUPO-84797/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2020    Bylo sňato: 31. prosince 2020

OOP Šumice, stanovení místní úpravy provozu, snížení rychlosti vozidel z důvodu blízké zástavby u komunikace a zvonice.
Dokument
Situace DZ

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2020    Bylo sňato: 24. prosince 2020

 

Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-84094/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 10. prosince 2020    Bylo sňato: 25. prosince 2020

Veřejná vyhláška  oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-84094/2020/OD/MRO
dokument

Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j.: MUPO-84030/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 10. prosince 2020    Bylo sňato: 25. prosince 2020

Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost  č.j.: MUPO-84030/2020/OD/MRO
Dokument

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 9. prosince 2020    Bylo sňato: 17. prosince 2020

Dne 16.12.2020 se koná v 16 hod. v kongresovém sálu MÚ veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 7. prosince 2020    Bylo sňato: 18. prosince 2020

Dne 17.12.2020 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 4. prosince 2020    Bylo sňato: 18. ledna 2021

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Pohořelice.

Informace ke konání veřejného projednání.

Provoz finančního úřadu na konci roku 2020

Bylo vyvěšeno dne: 4. prosince 2020    Bylo sňato: 31. prosince 2020

Provoz finančního úřadu na konci roku 2020 - tisková zpráva

Výběrové řízení na nové pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2020    Bylo sňato: 15. prosince 2020

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

Vyhlášeno  25.11.2020    sňato 15.12.2020

Vyběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2020    Bylo sňato: 17. prosince 2020

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - přestupky

- přihláška

vyvěšeno 30.11.2020      sňato   17.12.2020

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Malešovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2020    Bylo sňato: 12. ledna 2021

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č.1 Územního plánu Malešovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Malešovice.Usnesení č.j. 203 Ex 22533/09-115

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2020    Bylo sňato: 2. ledna 2021

Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2020    Bylo sňato: 18. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - náčrt

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2020    Bylo sňato: 18. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č.j. č.j.: 067 EX 17752/15-138

Bylo vyvěšeno dne: 1. prosince 2020    Bylo sňato: 16. ledna 2021

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - usnesení o odročení dražebního jednání

Usnesení č.j. č.j. 97EX 8841/09-208

Bylo vyvěšeno dne: 1. prosince 2020    Bylo sňato: 27. ledna 2021

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO JUDr. Karel Urban, soudní exekutor - usnesení o nařízení elektronického dražebního roku - elektronická dražební vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 38412/19-20

Bylo vyvěšeno dne: 1. prosince 2020    Bylo sňato: 1. ledna 2021

Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - usnesení o odročení dražebního roku

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu