Březen 2020 Archiv Úřední deska

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 31. března 2020    Bylo sňato: 9. dubna 2020

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období, se s účinností ode dne 1. dubna 2020 do dne 11. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

ve středu 01.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
v pondělí 06.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
ve středu 08.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - zrušeno

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bylo sňato: 8. dubna 2020

Dne 02.04.2020 od 8:00 do 14:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Smolín, celá obec

Dne 07.04.2020 od 8:00 do 16:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Záměr směny části pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bylo sňato: 15. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemků

Vydání ÚP Odrovice

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bylo sňato: 14. dubna 2020

Dne 02.03.2020 vydalo zastupitelstvo obce Odrovice nový Územní plán Odrovice, který nahradil Územní plán obce Odrovice.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-74916/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2020    Bylo sňato: 11. dubna 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 13/2020 o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2020    Bylo sňato: 25. dubna 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OOP Branišovice, sil. II/396 č.j. MUPO-31718/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2020    Bylo sňato: 10. dubna 2020

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/396 v obci Branišovice. Termín: od 14.04.2020  do 31.05.2020

Kompletní dokumentace zde:

Troskotovice, Jižní svahy, prodloužení vodovodu - oznámení zahájení řízení.

Bylo vyvěšeno dne: 24. března 2020    Bylo sňato: 12. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje oznámení o zahájení řízení - Troskotovice, Jižní svahy, prodloužení vodovodu

Záměr směny části pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2020    Bylo sňato: 10. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemků.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bylo sňato: 6. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bylo sňato: 4. dubna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha ;- viz příloha

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje - roušky

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2020    Bylo sňato: 30. června 2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest - rozhodnutí 

Oznámení o zrušení plánovaných odstávek el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2020    Bylo sňato: 20. března 2020

Dne 19.03.2020 od 7:30 do 15:30 - nebude se přerušovat dodávka el. energie viz sdělení

Vypnutá oblast: Ivaň, Pasohlávky, Pohořelice - Nová Ves (viz mapa)

Krajský úřad JMK - zveřejnění oznámení záměru

Bylo vyvěšeno dne: 17. března 2020    Bylo sňato: 17. dubna 2020

CTPark Pohořelice, P07 – výrobně skladovací hala“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2020    Bylo sňato: 30. června 2020

Rozhodnutí  hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy - rozhodnutí.

Shromažďovací místo komunálního odpadu

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2020    Bylo sňato: 16. dubna 2020

Shromažďovací místo komunálního odpadu na ul. Loděnická v Pohořelicích zůstává v provozu beze změn.

Otevírací doba: úterý, čtvrtek a sobota 8 - 16 hod. Pokud tyto dny připadnou na svátek, je zavřeno. 

Aktuální usnesení vlády č. 82

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2020    Bylo sňato: 30. června 2020

Aktuální usnesení vlády České republiky č. 82 o přijetí nových krizových opatřeních - sbírka zákonů.

Rozpočtové opatření 02/2020

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 02/2020
Rozpočtové opatření 02/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 4.3.2020, usnesení č.8/XVI/20)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP - kácení porostů Pohořelice, č.j. MUPO - 26334/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

Od 23.03.2020.do 31.030.2020 bude probíhat kácení porostů u silnice II/395 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a v k.ú. Cvrčovice, které jsou v havarijním stavu.
Kompletní dokumentace zde:

Rozpočtové opatření Pohořelice - 01/2020

Bylo vyvěšeno dne: 9. března 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočtové opatření číslo 01/2020
Rozpočtové opatření 01/2020
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ze zasedání ZM ze dne 12.2.2020, usnesení č.6/XV/20)

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 21. března 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

vyvěšeno: 3.3.2020     sňato:  21.3.2020

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 23. března 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - soubor nemovitostí

Veřejná vyhláška čj. MJPO-78823/2019/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 22. března 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, obnova NN v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dražební vyhláška č.j. 050 EX 4431/14-110

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2020    Bylo sňato: 16. dubna 2020

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák vydává dražební vyhlášku

OOP, stanovení přechodného DZ č.j.MUPO-23462/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2020    Bylo sňato: 19. března 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodného DZ na silnici II/416 
I.etapa od 25.04. 2020 do 07.06.2020, Ia. etapa od 08.06.2020 do 18.06.2020
Kompletní dokumentace zde:

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-23139/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2020    Bylo sňato: 12. března 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy a fasád kostela sv. Vavřince v Branišovicích na pč. 121 v k. ú. Branišovice.

Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody, k.ú. Smolín

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2020    Bylo sňato: 2. dubna 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Zveřejnění oznámení záměru "Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody", k.ú. Smolín, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na odboru Kancelář tajemníka MěÚ, sekretariát, ve dnech pondělí a středa 8:00-17:00 hod.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu