Březen 2020 Archiv Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - zrušeno

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2020    Bylo sňato: 8. dubna 2020

Dne 02.04.2020 od 8:00 do 14:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Smolín, celá obec

Dne 07.04.2020 od 8:00 do 16:00 hod. - nebude přerušena dodávka el. energie
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bylo sňato: 6. dubna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. března 2020    Bylo sňato: 4. dubna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha ;- viz příloha

Oznámení o zrušení plánovaných odstávek el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2020    Bylo sňato: 20. března 2020

Dne 19.03.2020 od 7:30 do 15:30 - nebude se přerušovat dodávka el. energie viz sdělení

Vypnutá oblast: Ivaň, Pasohlávky, Pohořelice - Nová Ves (viz mapa)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP - kácení porostů Pohořelice, č.j. MUPO - 26334/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2020    Bylo sňato: 27. března 2020

Od 23.03.2020.do 31.030.2020 bude probíhat kácení porostů u silnice II/395 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a v k.ú. Cvrčovice, které jsou v havarijním stavu.
Kompletní dokumentace zde:

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 21. března 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

vyvěšeno: 3.3.2020     sňato:  21.3.2020

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 23. března 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - soubor nemovitostí

Veřejná vyhláška čj. MJPO-78823/2019/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2020    Bylo sňato: 22. března 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, obnova NN v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

OOP, stanovení přechodného DZ č.j.MUPO-23462/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2020    Bylo sňato: 19. března 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodného DZ na silnici II/416 
I.etapa od 25.04. 2020 do 07.06.2020, Ia. etapa od 08.06.2020 do 18.06.2020
Kompletní dokumentace zde:

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-23139/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2020    Bylo sňato: 12. března 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy a fasád kostela sv. Vavřince v Branišovicích na pč. 121 v k. ú. Branišovice.

Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody, k.ú. Smolín

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2020    Bylo sňato: 2. dubna 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Zveřejnění oznámení záměru "Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody", k.ú. Smolín, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na odboru Kancelář tajemníka MěÚ, sekretariát, ve dnech pondělí a středa 8:00-17:00 hod.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu