Duben 2020 Archiv Úřední deska

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-34436/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2020    Bylo sňato: 7. května 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy kostela sv. Jakuba v Pohořelicích na pozemku pč. 1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-74921/2019/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2020    Bylo sňato: 14. května 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 16/2020 o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace stavby č. 10

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2020    Bylo sňato: 21. května 2020

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno:  28.4.2020   sňato:  21.5.2020

Veřejná vyhláška č. j. MUPO 34322/2020/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2020    Bylo sňato: 12. května 2020

Rozhodnutí o schválení společného záměru spočívající v umístění a povolení vodního díla "Prodloužení vodovodu - Troskotovice - sídliště Jižní svahy" na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie ZRUŠENO

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2020    Bylo sňato: 6. května 2020

Dne 5.5.2020 od 8:00 do 14:00  ZRUŠENO

Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Dlouhá č.p. 414, Hybešova mimo č.p. 991 a MŠ, Komenského č.p. 182, Kostelní, Lidická, Náměstí Svobody od Lidické po č.p. 73, č.p. 8 a tržnice, Stará Obec mimo č.p. 400, Školní - viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie ZRUŠENO

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2020    Bylo sňato: 29. dubna 2020

Dne  28.04.2020 od 8:00 do 14:00 - zrušeno
Vypnutá oblast: Pohořelice, Brněnská od nám. Svobody po řeku Jihlavu včetně polikliniky,  nám. Svobody mimo č.p. 8 a 9, Poříčí od Brněnské po č.p. 140 a 188, - Pšeničná od nám. Svobody po č.p. 68 a 114, - Dlouhá od nám. Svobody po č.p. 400 a 1606 včetně č.p 72, Tyršova č.p. 748 - viz mapa

Usnesení č.j. 188 EX 299/17-35

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2020    Bylo sňato: 29. května 2020

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, soudní exekutor Mgr. Martin Roubal - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Dražební vyhláška č.j. 133 EX 97/16-118

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2020    Bylo sňato: 10. července 2020

Exekutorský úřad Znojmo, Mgr. Vojtěch Jaroš - dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j. 133 EX 97/16-117

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2020    Bylo sňato: 10. června 2020

Exekutorský úřad Znojmo, Mgr. Vojtěch Jaroš -  dražební vyhláška - odročeno na neurčito viz usnesení

Finanční úřad pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2020    Bylo sňato: 28. května 2020

Ve dnech 27.4.-27.5.2020 je zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00, po předchozí telefonické domluvě - veřejná vyhláška č.j. 1784795/20/3000-11460-705400

Týká se poplatníků nepřihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO.

Veřejná vyhláška č.j. JMK 53927/2020

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2020    Bylo sňato: 23. května 2020

Krajský úřad JMK vydává veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení pro záměr "Dobývací prostor Žabčice – těžba nad hladinou spodní vody"

Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

Bylo vyvěšeno dne: 22. dubna 2020    Bylo sňato: 22. května 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. - vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-33639/2020/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 20. dubna 2020    Bylo sňato: 5. května 2020

Oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě vodního díla "Pohořelice - ul. Šumická, přeložka vodovodu" na pozemcích parc. č. 245/1, 277 a 282 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-59184/2019/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. dubna 2020    Bylo sňato: 3. května 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 15/2020 o umístění stavby: Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních přípojek na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace C1

Provoz úřadu od 20.04.2020

Bylo vyvěšeno dne: 16. dubna 2020    Bylo sňato: 5. května 2020

Od pondělí 20. 4. 2020 začne „normální“ provoz MěÚ Pohořelice, to znamená, že budou normální úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a pak od 12:30 do 17:00 hod. Mimo úřední hodiny bude vstup do úřadu možný jen po předchozí telefonické domluvě.
Vstup do budovy bude v úřední dny regulovat MP, aby nedocházelo ke kumulaci občanů. MP bude také kontrolovat dodržování nařízených opatření – nošení roušek apod.
Vyřizovat se prozatím budou jen požadavky občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2020    Bylo sňato: 23. dubna 2020

Ve dnech 9.4.-11.5.2020 je zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00, po předchozí telefonické domluvě - veřejná vyhláška č.j. 1452665/20/3000-11460-705400.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2020    Bylo sňato: 24. dubna 2020

Dne 21.04.2020 od 12 do 14 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská od řeky Jihlavy po čs phm a STK - viz mapa

Dne 23.04.2020 od 8 do 14 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, trafostanice motorcentrum, Brněnská č.p. 129, 1019, 1631, vysílač, přidružené objekty + ŘSD - viz mapa

Dražební vyhláška č.j. 985501/20/3005-80541-712435

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2020    Bylo sňato: 23. dubna 2020

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává Rozhodnutí o zrušení dražební vyhlášky

Opatření obecné povahy

Bylo vyvěšeno dne: 6. dubna 2020    Bylo sňato: 6. května 2020

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán statní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst.2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zněmí pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává podle §51a lesního zákona následující opatření obecné povahy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu