Květen 2020 Archiv Úřední deska

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2020    Bylo sňato: 31. srpna 2020

 

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2020    Bylo sňato: 12. června 2020

Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019 včetně příloh

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2020    Bylo sňato: 5. června 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

prodloužení do 5. 6. 2020

- právník

- přihláška

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2020    Bylo sňato: 9. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků a pozemku

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2020    Bylo sňato: 7. června 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2020    Bylo sňato: 7. června 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 21. května 2020    Bylo sňato: 18. června 2020

Dne 16.06.2020 od 08:00 - 10:00
Vypnutá oblast: Pohořelice ul. ČS. armády, Rybářská, Šumická od č.p. 632 po školu č.p. 727, Znojemská jižní strana od č.p. 740 po č.p. 1026 Minimarket viz mapa

Dne 17.06.2020 od 8:00 - 10:00
Vypnutá oblast: Pohořelice ul.
Květinová - jižní strana po Haňkovu, Zahradní po Haňkovu, Luční po Haňkovu, Sadová, Polní po č.p. 1029, Znojemská severní strana č.p. 539 - č.p. 703 + č.p. 982 viz mapa

Dne 17.06.2020 od 12:00 do 14:00
Vypnutá oblast:  Pohořelice ul. Lesní po Haňkovu, Květinová severní strana po Haňkovu, U Větrolamu po Haňkovu viz mapa

Veřejná vyhláška, návrh OOP, stálé DZ Pohořelice Brněnská č.j. MUPO-36747/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. května 2020    Bylo sňato: 20. června 2020

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/416 Pohořelice, Brněnská
Kompletní dokumentace:

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-36168/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. května 2020    Bylo sňato: 29. května 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy kostela Navštívení Panny Marie ve Vranovicích na pč. st. 175 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Záměr dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2020    Bylo sňato: 3. června 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu - viz příloha

Zveřejnění záměru směny pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2020    Bylo sňato: 4. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2020    Bylo sňato: 4. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Veřejná vyhláška č.j. JMK 65179/2020

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2020    Bylo sňato: 29. června 2020

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásada územního rozvoje JMK a o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v úterý 16.06.2020 od 15:00 h - viz veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy č.j. MUPO 35979/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. května 2020    Bylo sňato: 31. května 2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Cvrčovice
Kompletní dokumentace zde

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

Bylo vyvěšeno dne: 14. května 2020    Bylo sňato: 14. června 2020

o regulaci provozování hazardních her

Příkaz č.j. MUPO-33807/2020/OD/HAJ

Bylo vyvěšeno dne: 13. května 2020    Bylo sňato: 28. května 2020

Příkaz
Kurt Flesinger č.j. MUPO-33807/2020/OD/HAJ

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-35468/2020/OD/HAJ

Bylo vyvěšeno dne: 13. května 2020    Bylo sňato: 28. května 2020

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Kurt Flesinger č.j. MUPO-35468/2020/OD/HAJ

Pozvánka JMK 63339/2020

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2020    Bylo sňato: 26. června 2020

na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

Rozhodnutí JMK č.j. 63039/2020

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2020    Bylo sňato: 11. června 2020

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává rozhodnutí doručené veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení pro záměr "CTPark Pohořelice, P07 – výrobně skladovací hala, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou".

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2020    Bylo sňato: 7. června 2020

Dne 01.06.2020 od 7:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2020    Bylo sňato: 19. května 2020

30. zasedání Zastupitelstva JMK se koná dne 18.05.2020 v 8:30 hod - viz program

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2020    Bylo sňato: 23. května 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz plánek

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2020    Bylo sňato: 16. května 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno:  28. 4. 2020   sňato:  16.5.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 6. května 2020    Bylo sňato: 14. května 2020

Městský úřad Pohořelice informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 13.05.2020 v 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-35090/2020/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 6. května 2020    Bylo sňato: 21. května 2020

Rozhodnutí o schválení společného záměru spočívající v umístění a povolení vodního díla "Pohořelice - ul. Šumická, přeložka vodovodu" na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu