Červenec 2020 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j. 003 EX 3534/14-43

Bylo vyvěšeno dne: 31. července 2020    Bylo sňato: 3. září 2020

Exekutorský úřad Praha 10, soudní exekutor JUDr. Richard Bednář - usnesení o nařízení elektronické dražby

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 30. července 2020    Bylo sňato: 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů OVK k volbám do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020, (§ 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - stanovení

Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2020    Bylo sňato: 29. srpna 2020

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212, Příloha č. 1

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu, Pohořelice - okružní křižovatka, č.j. MUPO-61836/2020/OD/KOP/

Bylo vyvěšeno dne: 28. července 2020    Bylo sňato: 13. srpna 2020

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu ve městě Pohořelice z důvodu stavby okružní křižovatky.
Dokument:
Situace DIO:

OOP Vlasatice, kanalizace a ČOV, stoka B,B4č.j. MUPO-61198/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bylo sňato: 12. srpna 2020

OOP Vlasatice, kanalizace  ČOV, stoka B,B4
Dokumentace:

OOP Vlasatice, kanalizace a ČOV, stoka A1, č.j. MUPO-61121/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bylo sňato: 12. srpna 2020

OOP Vlasatice, kanalizace a ČOV, stoka A1
Dokumentace zde:

OOP Vlasatice, kanalizace a ČOV, stoka A5, č.j. MUPO-61194/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bylo sňato: 12. srpna 2020

OOP Vlasatice, kanalizace a ČOV, stoka A5
Dokumentace zde:

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Bylo vyvěšeno dne: 27. července 2020    Bylo sňato: 16. dubna 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ: 46961062 ze dne 21.07.2020, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na všech obhospodařovaných rybnících (resp. ve všech příslušných Mysliveckých honitbách) Rybníkářství Pohořelice, a. s. při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících plůdkových a násadových v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. července 2020    Bylo sňato: 6. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška č.j. JMK 99377/2020

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2020    Bylo sňato: 5. srpna 2020

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - Veřejná vyhláška/opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice I/52 Brno - Pohořelice - st. hr., místo: Pasohlávky, účel: akce "I/52 Úsek Pasohlávky - oprava povrchu"

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2020    Bylo sňato: 15. srpna 2020

Dne 14.08.2020 od 07:30 do 14.08.2020 14:30

Vypnutá oblast: ul. Vídeňská č.p. 699, 716, 717, 718, 721, 859

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2020    Bylo sňato: 31. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz náčrt

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-21723/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-21723/2020/OD/MRO
Damian Sebastian Rachwalik, nar. 07.12.1987, bytem Kusieta 321, 42-256 Kusieta, Polsko

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-23638/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-23638/2020/OD/MRO
Monika Zemanová, nar. 14.12.1987, bytem Klasov 320, Slovensko

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-71995/2019/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-71995/2019/OD/MRO
Siarhei Vialichka, nar. 30.08.1984, bytem Balašicha, Ul. 1. Maje 35, Bělorusko

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-20210/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-20210/2020/OD/MRO
Volodymyr Topylnytskyi, nar. 8.6.1987, bytem Kordugi 10/47, M.Lviv, Ukrajina

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-19319/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-19319/2020/OD/MRO
Janusz Wojciech Tobijanski, nar. 1.1.1960, bytem 42200Czestochowa, Kołakowskiego 66, Polsko

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-30328/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-30328/2020/OD/MRO
Bartłomiej Jerzy Kaletka, nar. 01.11.1993, bytem 30-372 Kraków, Rakowicku 32/141, Polsko

Veřejná vyhláška o možnosti převzít Č.j.:MUPO-1038/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Veřejná vyhláška o možnosti převzít Č.j.:MUPO-1038/2020/OD/MRO
Marcin Janusz Peper, nar. 16.06.1980, bytem Ofiar Katynia 2151, 35209 Rzeszów, Polsko

Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost Č.j. MUPO-24187/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost Č.j. MUPO-24187/2020/OD/MRO
Oleh Usachenko, nar. 13.06.1969, bytem Luck, Sobornosti 36/45

Veřejná vyhláška Viktor Rykun č.j. MUPO24171/2020/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Viktor Rykun, nar. 20.07.1974, bytem Monastyrysche, Franka 5, Ukrajina

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 13. července 2020    Bylo sňato: 29. července 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUPO-59000/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 13. července 2020    Bylo sňato: 28. července 2020

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/41621, III/39614, II/381, II/396 a na přilehlých účelových komunikacích z důvodu akce: I/52 úsek Pasohlávky - oprava povrchu.
Kompletní dokumentace zde:

Usnesení č.j. 133 EX 97/16-154

Bylo vyvěšeno dne: 10. července 2020    Bylo sňato: 25. července 2020

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o zrušení dražebního jednání

Usnesení č.j. 030 EX 28447/16-83

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bylo sňato: 7. srpna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, JUDr.  Mgr. Jaroslav Homola - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 05/2020

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29352/ro-5-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č.  7/XVIII/20).

Rozpočtové opatření 04/2020

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29351/ro-4-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 24.6.2020, usnesení č. 5/XVIII/20).

Usnesení č.j. 197 EX 15122/15-51

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2020    Bylo sňato: 20. srpna 2020

Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor -usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bylo sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města p. č. 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bylo sňato: 24. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha; - viz nákres

Veřejná vyhláška, návrh OOP Pasohlávky, místní komunikace č.j. MUPO-58476/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bylo sňato: 8. srpna 2020

Veřejná vyhláška, návrh OOP Pasohlávky, místní komunikace
Kompletní dokumentace zde: 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bylo sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. července 2020    Bylo sňato: 25. července 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Smolín

Veřejnoprávní smlouva

Bylo vyvěšeno dne: 7. července 2020    Bylo sňato: 23. července 2020

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice  - činnost Městské policie Pohořelice na území obce Pasohlávky.

OOP Nová Ves - chodník a přechod pro chodce č.j. MUPO 57817/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. července 2020    Bylo sňato: 22. července 2020

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu,
Pohořelice-Nová Ves, chodník a přechod pro chodce.
Kompletní dokumentace zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2020    Bylo sňato: 19. července 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu