Srpen 2020 Archiv Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2020    Bylo sňato: 18. září 2020

Dne 17.09.2020 od 11:30 do 17.09.2020 16:00
Vypnutá oblast:
- Pohořelice Velký dvůr od č.p. 215 u sušárny po Mariánský dvůr včetně rybníkářství
- Přibice od Pohořelic po č.p. 225, 415, 427, 382, 53, 56, 39, 370, 92 a 97, Odběratelská trafostanice Pohořelice STÁTNÍ RYBÁŘSTVÍ (č. 500808)

Stanovisko č.j. JMK 118865/2020

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2020    Bylo sňato: 27. září 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - stanovisko k návrhu koncepce "Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje /na období 2021 až 2027)

Pouť smíření

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2020    Bylo sňato: 13. září 2020

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy přechodné úpravy provozu na silnici II/416, III/39513, 39514, 39515, 39517, 39521, 39523, 39528, 41619,42510, 15266 a přilehlých místních komunikacích z důvodu konání akce  - "Pouť smíření" - veřejná vyhláška
Trasa pochodu

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 26. srpna 2020    Bylo sňato: 3. září 2020

Ve středu 02.09.2020 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. Zahájení v 16 hod. v kongresovém sále MÚ.

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2020    Bylo sňato: 10. září 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2020    Bylo sňato: 9. září 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - nákres

Krajský soud v Ostravě

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2020    Bylo sňato: 24. září 2020

Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov ze dne 9. 10. 2001 a části opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 3. 11. 2016

OOP Pasohlávky - instalace plynové kogenerační jednotky č.j. MUPO-64284/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2020    Bylo sňato: 7. září 2020

OOP Pasohlávky - instalace plynové kogenerační jednotky
Dokument
Situace DIO

Veřejná vyhláška, oznámení - doplnění čj. MUPO-64122/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2020    Bylo sňato: 9. září 2020

Veřejná vyhláška - doplnění oznámení zahájení územního řízení na stavbu: Troskotovice - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost-čj. MUPO-60385/2020/OD/HAJ

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2020    Bylo sňato: 7. září 2020

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost-čj. MUPO-60385/2020/OD/HAJ

Dokument

Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu

Bylo vyvěšeno dne: 20. srpna 2020    Bylo sňato: 1. října 2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2020.  

Roční poplatek bez slevy je 500,- Kč na osobu a rok.

Poplatníkům zapojeným do systému třídění odpadu  je poplatek snížen dle adresy trvalého pobyt a množství vytříděného odpadu na daném čísle popisném: 10-30 % - sleva ve výši 100 Kč na osobu, 30-50 % - sleva ve výši 150 Kč na osobu, nad 50 % - sleva ve výši 200 Kč na osobu a rok.

V případě, že poplatek není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2020.

OOP Nová Ves č.j. MUPO-63628/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2020    Bylo sňato: 1. září 2020

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu v Nové vsi u Pohořelice
Dokument
Situační plánek 1
Situační plánek 2
Situační plánek 3
Situační plánek 4

Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021-2022

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2020    Bylo sňato: 30. září 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 (dále jen návrh SVR). Návrh SVR je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (pondělí a středa) od 7.30 hodin do 17.00 hodin.

Připomínky k návrhu SVR mohou občané uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 2.9.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Veřejná vyhláška, Návrh OOP, č.j. MUPO-63613/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2020    Bylo sňato: 17. září 2020

Veřejná vyhláška, Návrh OOP ve správním obvodu Pohořelice v rámci akce: Přeznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. třídy – Jihomoravský kraj – dálnice D1, D2 a D52
Dokument:
Situační plánek stálého dopravního značení zde:

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2020    Bylo sňato: 3. října 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, dle § 15, písm. f) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - informace

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2020    Bylo sňato: 29. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2020    Bylo sňato: 29. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška - Troskotovice - veřejné osvětlení

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2020    Bylo sňato: 28. srpna 2020

Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu: "Troskotovice - veřejné osvětlení".

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. srpna 2020    Bylo sňato: 28. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2020    Bylo sňato: 11. září 2020

Dne 07.09.2020 od 07:45 do 07.09.2020 12:00
Obec Pohořelice Část obce Nová Ves
Vypnutá oblast: Pohořelice- lokalita Hornoleský Dvůr, Nová Ves u Pohořelic - mimo lokality u křižovatky na Vlasatice, Odběratelská trafostanice Nová Ves Drůbežárna (č. 500705) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Nová Ves Farma (č. 500706) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - mapa

Dne 07.09.2020 od 12:30 do 07.09.2020 15:00 - nebude přerušena dodávka elektrické energie
Obec Pohořelice Část obce Nová Ves
Vypnutá oblast: Pohořelice - Osada Vilémov, Odběratelská trafostanice Pohořelice Vodárna (č. 500711) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2020    Bylo sňato: 9. září 2020

Dne 07.09.2020 od 07:45 do 07.09.2020 14:45
Obec Ivaň Pasohlávky Pohořelice Část obce Ivaň Pasohlávky Nová Ves
Vypnutá oblast: - celá obec mimo levé strany ulice naproti kostela (č.p. 117 - 154 + 214 - 123) a trafostanice Vrkoč - viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2020    Bylo sňato: 5. září 2020

Dne 04.09.2020 od 07:45 do 04.09.2020 12:00
Obec Pasohlávky Pohořelice Vlasatice
Část obce Pasohlávky Nová Ves Vlasatice

Vypnutá oblast: Nová Ves část obce na křižovatce do Vlasatic, Vlasatice Stavebniny č.p. 428, Zemědělská společnost č.p. 426, Odběratelská trafostanice Pasohlávky T-Grup (č. 500739) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Pasohlávky phm Song (č. 500745) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Vlasatice Granero (č. 701091) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - viz mapa1 mapa2

Informace - noční klid

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2020    Bylo sňato: 23. srpna 2020

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2016, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu: podle článku 2 odst. 1 písm. g, výše uvedené vyhlášky č. 2/2016 je: v noci z 22. srpna 2020 na 23. srpna 2020 doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin – „Rockfest“.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2020    Bylo sňato: 27. srpna 2020

bytových jednotek č. 1098/1 až 1098/16, vymezených v budově č.p. 1098, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a bytových jednotek č. 1099/1 až 1099/16, vymezených v budově č.p. 1099, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/4, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz příloha 

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2020    Bylo sňato: 18. srpna 2020

32. zasedání Zastupitelstva JMK se koná 17.08.2020 od 8:30 hod. - viz  program

OOP Pasohlávky - omezení parkování, č.j. MUPO - 62771/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. srpna 2020    Bylo sňato: 22. srpna 2020

OOP Pasohlávky - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokument zde:

Veřejná vyhláška - dobývací prostor Smolín

Bylo vyvěšeno dne: 7. srpna 2020    Bylo sňato: 22. srpna 2020

Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 6.8. 2020 - usnesení o přerušení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín - usnesení

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2020    Bylo sňato: 15. července 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2020    Bylo sňato: 20. srpna 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- právník

- přihláška

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Bylo vyvěšeno dne: 4. srpna 2020    Bylo sňato: 4. září 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Územní rozhodnutí č. 21/2020 čj. MUPO-62175/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 4. srpna 2020    Bylo sňato: 20. srpna 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 21/2020 o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Branišovice.

Příloha: Celková situace stavby

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu