Září 2020 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j. č. j.: 007 Ex 5032/13-98

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bylo sňato: 13. listopadu 2020

Exekutorský úřad Hodonín - usnesení o termínu elektronické dražby nemovitých věcí

Rozpočtové opatření 07/2020

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29647/ro-7-2020.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 16.9.2020, usnesení č. 17/49/20).

OOP, výměna dopravního značení, č.j. MUPO-72526/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 25. září 2020    Bylo sňato: 11. října 2020

Doplnění a výměna stálého DZ z důvodu přenesení dopravní zátěže z komunikací nižších tříd na dálnici.
Dokument:
Situace DIO:

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Bylo vyvěšeno dne: 22. září 2020    Bylo sňato: 7. listopadu 2020

Oznámení č. j. MUPO-71404/2020/ZP/TRR o zahájení společného řízení a svolání ústního jednání k záměru "Branišovice, rekonstrukce a prodloužení vodovodu, řad A - lokalita Ke Hřbitovu" v kraji Jihomoravském, obci Branišovice, k. ú. Branišovice na pozemcích parc. č. 2829/3, 2829/4, 2887/5 a 2887/8.

Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUPO-71030/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2020    Bylo sňato: 3. října 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dodatek č.1 k OOP č.j. MUPO-63628/2020/OD/KOP. Mezi Novou Vsí a Velkým Dvorem.
Dokument:
Situace DIO:

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2020    Bylo sňato: 4. října 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje - oznámení

OOP Ivaň - Výstavba vodovodního řadu, č.j. MUPO-69366/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. září 2020    Bylo sňato: 2. října 2020

Z důvodu výstavby vodovodního řadu je potřeba stanovit přechodnou úprava provozu na silnici III/41621
Dokument:
Situační plánek:

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy č.j. JMK 127285/2020

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2020    Bylo sňato: 1. října 2020

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -účel akce: I/52 Nová Ves km 27,150 - 30,930 souvislá obnova krytu

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2020    Bylo sňato: 30. září 2020

Dne 15.09.2020 od 08:50 do 15.09.2020 15:50
Vypnutá oblast: Pohořelice: - Znojemská severní strana od č.p. 600 po č.p. 1608 + naproti č.p. 500, - Komenského mimo č.p. 252, 948, 949 a 950 Oznámeno individuálně.

Dne 29.09.2020 od 07:30 do 29.09.2020 12:00 
Vypnutá oblast: Polní č.p. 1029, 1031, 1033, - Znojemská č.p. 618, 619, 620 (viz mapa)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2020    Bylo sňato: 30. září 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bylo sňato: 28. února 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - od 10.9. 2020 budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR - opatření

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bylo sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Rozpočtové opatření 06/2020

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bylo sňato: 28. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 2.9.2020, usnesení č. 3/XIX/20).

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 8. září 2020    Bylo sňato: 18. září 2020

Dne 17.09.2020 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

První zasedání okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2020    Bylo sňato: 11. září 2020

Starosta města Pohořelice Bc. Miroslav Novák, DiS., svolává podle § 15 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, k volbám do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 první zasedání OVK - pozvánka

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2020    Bylo sňato: 18. září 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha; - příloha; - příloha

Dražební vyhláška č.j. 069 EX 584/15- 65

Bylo vyvěšeno dne: 1. září 2020    Bylo sňato: 9. října 2020

Exekutorský úřad v Ostravě, soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý - Dražební vyhláška (elektronická dražba)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu