Říjen 2021 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. října 2021    Bylo sňato: 14. listopadu 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. října 2021    Bylo sňato: 14. listopadu 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha; - viz příloha

Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-46398/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2021    Bylo sňato: 12. listopadu 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Sklad vajec a obalů Pohořelice na pozemcích pč. 2569/1, 2565 a 2569/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 26. října 2021    Bylo sňato: 5. listopadu 2021

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 7. zasedání, které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni. Začátek jednání je ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 08:30 h - viz program

Oznámení koncepce

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2021    Bylo sňato: 20. listopadu 2021

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení. 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2021    Bylo sňato: 10. listopadu 2021

Dne 9.11.2021 od 09:00 do 16:00

Vypnutá oblast: Pohořelice U Cihelny areál betonárky, Odběratelská trafostanice Pohořelice sús (č. 500809) Odběratelská trafostanice Pohořelice LD Energy (č. 702491)  

Usnesení Č.j.: 137 Ex 6540/19-106

Bylo vyvěšeno dne: 19. října 2021    Bylo sňato: 15. prosince 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor - usnesení o opravě usnesení

Oznámení o vyhlášení elektronické dražby s aukcí

Bylo vyvěšeno dne: 19. října 2021    Bylo sňato: 10. listopadu 2021

Aukční vyhláška čís. EA/BBV/26/2021, č.j. UZSVM/BBV/7124/2021-BBVM k elektronické aukci s kaucí na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Vlasatice

OOP pro akci: I/53-údržba mostu ev.č. 53-019, č.j. MUPO-45111/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2021    Bylo sňato: 5. listopadu 2021

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: „I/53 Pohořelice – údržba mostu ev.č.53-019“, je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na silnici II/395 - křižovatka se silnicí I/53 z důvodu opravy mostu ev.č. 53-019, která bude probíhat ze sil. II/395. 
Termín: od 25.10. 2021 - do 30.11.2021
OOP
Situační plánek

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2021    Bylo sňato: 18. listopadu 2021

Krajský úřad JMK - Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Záměr prodeje části pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2021    Bylo sňato: 31. října 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města p. č. 1926 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Rozpočtové opatření 08/2021

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31019/ro-8-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 29.9.2021 usnesení č. 13/77/21).

Usnesení č.j. 188 EX 299/17-413

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2021    Bylo sňato: 12. listopadu 2021

Soudní exekutor Mgr. Martin Roubal, Exekutorský úřad Jindřichův Hradec - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2021    Bylo sňato: 22. října 2021

Dne 21.10.2021 od 07:30  do 16:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá od nám. Svobody po Hybešovu a Pšeničnou, mimo školy, č.p. 414 a č.p. 62 Hybešova č.p. 991, - Stará obec č.p. 400 - viz mapa

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2021    Bylo sňato: 27. října 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr dlouhodobého pronájmu - viz příloha

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 8. října 2021    Bylo sňato: 21. října 2021

   Prodloužení výběrového řízení na funkci:

referent odboru dopravy - zajišťování přestupků 

přihláška

vyvěšeno 23.9.2021    sňato  21.10.2021

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2021    Bylo sňato: 14. října 2021

Starosta města svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 13.10.2021 v 16 hodin v kongresovém sále MÚ, Vídeňská 699.  

Návrh opatření obecné povahy č. j.: JMK 138697/2021

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2021    Bylo sňato: 22. října 2021

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy - Stanovení změny záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Jihlava v ř. km 10,310 – 17,500 

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-43361/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2021    Bylo sňato: 15. října 2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Sklad vajec a obalů Pohořelice na pozemcích pč. 2569/1, 2565, 2569/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Aukční vyhláška č.EA/BBV/24/2021

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2021    Bylo sňato: 4. listopadu 2021

 ČR-ÚZSVM - zveřejnění oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí

Zveřejnění oznámení Krajského úřadu JMK

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2021    Bylo sňato: 4. listopadu 2021

Nákupní centrum Pohořelice“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov –zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2021    Bylo sňato: 20. října 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha; - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu