Listopad 2021 Archiv Úřední deska

Návrh rozpočtu 2022

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu 2022

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024.

Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.12.2021 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bylo sňato: 16. prosince 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1243 o výměře cca 244 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to části, která je v přiloženém geometrickém plánu č. 2898-271/2021 označena nově jako p.č. 1248/6 a p.č. 7426 o výměře cca 29 m2, a to části, která je v přiloženém geometrickém plánu č. 2898-271/2021 označena nově jako p.č. 7426/9, a to vlastníkovi sousedící nemovitosti 1248/6, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2021    Bylo sňato: 16. prosince 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1243 o výměře cca 315 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to v části, které je v přiloženém geometrickém plánu č. 2898-271/2021 označena nově jako p.č. 1243/5, a to vlastníkovi sousedící nemovitosti 1245/4, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Závěr zjišťovacího řízení "Nákupní centrum Pohořelice"

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. prosince 2021

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení "Nákupní centrum Pohořelice" 

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bylo sňato: 27. prosince 2021

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 – usnesení  

Rozpočtové opatření 12/2021

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31172/ro-12-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 10.11.2021 usnesení č. 5/81/21).

Opatření obecné povahy

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 11. prosince 2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy  Stanovení změny záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Jihlava v ř. km 10,310 - 17,500

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 14. prosince 2021

Dne 13.12.2021 od 07:30 do 13.12.2021 12:00

Vypnutá oblast: Hrušovany u Brna Odběratelské trafostanice Hrušovany Pfafl a El-insta1, Unkovice - západní část obce po č.p. 1, 12, 170, 216 a parcela K156/6 včetně ŠZP Unkovice, Odběratelské trafostanice Unkovice El-insta2, Drůbežárna, ČOV Botex Žabčice - Unkovická, - Zemědělská, - Nádražní mimo č.p. 329 a 332, - Na Dílech, - Příční č.312, - Viniční 295, - Školní od Sokolovny po č.p 145 a 63, -  Přísnotická od č.p. 2 a 52 po č.p. 147 a 379 (hasiči), - Průmyslová přechod a hřbitov Odběratelské trafostanice Žabčice VŠZ, Moracell, ASA, ASA2, ZEPIKO, ŠP Pohořelice Smolín Odběratelská trafostanice Obalovna  - viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 14. prosince 2021

Dne 13.12.2021 od 07:20 do 13.12.2021 10:00

Pohořelice - průmyslová zóna - Odběratelská trafostanice Pohořelice CTP - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice Manuli - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice Outulný - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice BIP - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 11. prosince 2021

Krajský úřad Jihomoravský kraje - "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021" - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Registr řidičů

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

Dne 01.12.2021 bude celý den zavřena přepážka registru řidičů na městském úřadě na odboru dopravy  v Pohořelicích.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. listopadu 2021    Bylo sňato: 10. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška čj. MUPO-50312/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 23. listopadu 2021    Bylo sňato: 9. prosince 2021

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady pro rozhodnutí: Nový výrobní závod Regutec Malešovice na pozemcích pč. 2044, 2045, 2148, 2176/6 v k. ú. Malešovice.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2021    Bylo sňato: 10. prosince 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1928/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to budoucímu vlastníkovi sousedícího pozemku.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2022

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2021    Bylo sňato: 10. prosince 2021

  Sdružení obcí Čistá Jihlava - návrh rozpočtu na rok 2022

Rozpočtové opatření 11/2021

Bylo vyvěšeno dne: 16. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31142/ro-11-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 10.11.2021 usnesení č. 3/XXIX/21).

Rozpočtové opatření 10/2021

Bylo vyvěšeno dne: 16. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31141/ro-10-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 27.10.2021 usnesení č. 18/80/21).

Veřejná vyhláška č.j. SBS 42249/2021

Bylo vyvěšeno dne: 15. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vydává veřejnou vyhláškou Usnesení - zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2021    Bylo sňato: 30. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozpočtové opatření 09/2021

Bylo vyvěšeno dne: 10. listopadu 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31140/ro-9-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.10.2021 usnesení č. 3/XXVIII/21).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

 Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

referent odboru dopravy - agenda přestupků 

přihláška 


vyvěšeno: 9.11.2021    sňato:  26.11.2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 25. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 25. listopadu 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2021    Bylo sňato: 24. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-47222/2021/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2021    Bylo sňato: 20. prosince 2021

Městský úřad, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad oznamuje zahájení společného územního a stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Miroslavka, Troskotovice, úprava toku v ř. km 4,300 – 5,525“ (stavební záměr) v kraji Jihomoravském, obci Troskotovice, v k.ú. Troskotovice na pozemcích parc. č. 1576, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596/1, 1596/3, 1597/1, 2586 veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-47222/2021/ZP/VOL z 05.11.2021.

OOP z důvodu akce: Cvrčovice, revitalizace toku Potůček, č.j. MUPO-47258/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2021    Bylo sňato: 22. listopadu 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/395 Velká Bíteš – D. Kounice - Pohořelice
V místě : obec Cvrčovice, od kostela sv. Jakuba po odborné učiliště
Pro akci: „Cvrčovice – revitalizace toku Potůček“
termín: od nabytí právní moci – říjen 2022
OOP
Situace DIO

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 11. listopadu 2021

Dne 10.11.2021 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

Dne 25.11.2021 od 08:00 do 25.11.2021 16:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Loděnická k/800/1

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 19. listopadu 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 19. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2021    Bylo sňato: 10. listopadu 2021

Dne 09.11.2021 od 08:00 do 09.11.2021 14:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá od č.p. 51 a 781 po č.p. 67 a 35 Základní škola a č.p.422 naproti ZŠ po č.p. 413, mimo č.p. 414 - Hybešova 145, 991, 955 Mateřská škola, - Mlýnská včetně zahrádek mezi ul. Mlýnská a Na Hrázkách, mimo nové zástavby u dálnice, - Na Hrázkách - viz mapa 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu