Listopad 2021 Archiv Úřední deska

Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2021    Bude sňato: 10. prosince 2021

 Výběrové řízení se prodlužuje do 10.12.2021  !!!!

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci: 

referent sociálního odboru

přihláška 


vyvěšeno:  9.11.2021    sňato:  10.12.2021

Registr řidičů

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

Dne 01.12.2021 bude celý den zavřena přepážka registru řidičů na městském úřadě na odboru dopravy  v Pohořelicích.

Veřejná vyhláška č.j. SBS 42249/2021

Bylo vyvěšeno dne: 15. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vydává veřejnou vyhláškou Usnesení - zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. listopadu 2021    Bylo sňato: 1. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2021    Bylo sňato: 30. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

 Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

referent odboru dopravy - agenda přestupků 

přihláška 


vyvěšeno: 9.11.2021    sňato:  26.11.2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 25. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2021    Bylo sňato: 25. listopadu 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2021    Bylo sňato: 24. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP z důvodu akce: Cvrčovice, revitalizace toku Potůček, č.j. MUPO-47258/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2021    Bylo sňato: 22. listopadu 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/395 Velká Bíteš – D. Kounice - Pohořelice
V místě : obec Cvrčovice, od kostela sv. Jakuba po odborné učiliště
Pro akci: „Cvrčovice – revitalizace toku Potůček“
termín: od nabytí právní moci – říjen 2022
OOP
Situace DIO

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 11. listopadu 2021

Dne 10.11.2021 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 26. listopadu 2021

Dne 25.11.2021 od 08:00 do 25.11.2021 16:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Loděnická k/800/1

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 19. listopadu 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2021    Bylo sňato: 19. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2021    Bylo sňato: 10. listopadu 2021

Dne 09.11.2021 od 08:00 do 09.11.2021 14:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá od č.p. 51 a 781 po č.p. 67 a 35 Základní škola a č.p.422 naproti ZŠ po č.p. 413, mimo č.p. 414 - Hybešova 145, 991, 955 Mateřská škola, - Mlýnská včetně zahrádek mezi ul. Mlýnská a Na Hrázkách, mimo nové zástavby u dálnice, - Na Hrázkách - viz mapa 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu