Prosinec 2021 Archiv Úřední deska

Územní rozhodnutí č. 47/2021 čj. MUPO-6415/2021/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 30. prosince 2021    Bylo sňato: 15. ledna 2022

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 47/2021 o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Ivaň na pozemcích v k. ú. Ivaň.

Příloha: celková situace stavby

Usnesení č.j. 159 EX 00264/19-399

Bylo vyvěšeno dne: 28. prosince 2021    Bylo sňato: 9. února 2022

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o dražební vyhlášce  

Zveřejnění oznámení záměru

Bylo vyvěšeno dne: 20. prosince 2021    Bylo sňato: 20. ledna 2022

Krajský úřad JMK – Logistický areál ZOŠI LOGISTICS“, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov -zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Zveřejnění oznámení záměru

Bylo vyvěšeno dne: 16. prosince 2021    Bylo sňato: 16. ledna 2022

Krajský úřad JMK -  "D52 Odpočívka Smolín“, k. ú. Smolín, Medlov, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2021    Bylo sňato: 30. prosince 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 8. prosince 2021    Bylo sňato: 16. prosince 2021

Dne 15.12.2021 se koná v 16 hod. veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 6. prosince 2021    Bylo sňato: 17. prosince 2021

8. zasedání Zastupitelstva JMK se koná dne 16.12.2021 - viz program

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2021    Bylo sňato: 1. ledna 2023

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na rok 2022

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. prosince 2021    Bylo sňato: 17. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu