Únor 2021 Archiv Úřední deska

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2021    Bylo sňato: 14. března 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků

Veřejná vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 24. února 2021    Bylo sňato: 12. března 2021

Cvrčovice, změna ochranného pásma I.stupně vodního zdroje - vrtaná studna na p. č. 5254 v k. ú. Cvrčovice

Opatření obecné povahy č.j. MUPO-7272/2021/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 24. února 2021    Bylo sňato: 12. března 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH, vydává OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu v místě: Místní komunikace Staropoštovní, Ležáky, Jánská, Poříčí v Pohořelicích pro akci: „Pohořelice – plynofikace“ v termínu 01. března 2021 – 31. července 2021.

Územní rozhodnutí č. 8/2021 čj. MUPO-85517/2020/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 24. února 2021    Bylo sňato: 12. března 2021

Územní rozhodnutí č. 8/2021 o umístění stavby: Pohořelice - ČS u hřiště a retenční nádrž na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou s přílohami - katastrální výkres C4 a katastrální výkres C5.

Veřejná vyhláška č.j. JMK 20929/2021

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2021    Bylo sňato: 22. března 2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice" viz veřejná vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 38412/19-21

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2021    Bylo sňato: 22. března 2021

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - usnesení o odročení dražebního jednání 

Veřejná vyhláška č.j. SBS 01262/2021/ČBÚ-21/1

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2021    Bylo sňato: 10. března 2021

Český báňský úřad vydává veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a osobám, které nejsou správnímu orgánu známy, Rozhodnutí Českého báňského úřadu čj. SBS 01262/2021/ČBÚ-21, ze dne 17. 2. 2021,  o stanovení dobývacího prostoru Smolín 

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027 - posuzování koncepce na životní prostředí

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2021    Bylo sňato: 22. března 2021

MŽP ČR - Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů –  závěr zjišťovacího řízení podle § 10d 

Plynofikace Chaloupky

Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2021    Bylo sňato: 19. března 2021

Od března t.r. začne pro město Pohořelice realizovat stavbu plynofikace v místní části Chaloupky firma HUTIRA-PSV Ivančice. Pro danou lokalitu bude po dobu výstavby stanoveno přechodné dopravní značení. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem za pochopení.

Příloha - projekt

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-5859/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 17. února 2021    Bylo sňato: 5. března 2021

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Optická přístupová síť Malešovice, etapa 2 na pozemcích v k. ú. Malešovice.

Možnost pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2021    Bylo sňato: 8. března 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2021    Bylo sňato: 8. března 2021

   MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Úřední hodiny

Bylo vyvěšeno dne: 15. února 2021    Bylo sňato: 28. února 2021

 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území české republiky

                                                       NOUZOVÝ STAV

                   na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. nařizuje pod dobu trvání nouzového stavu:

- dle usnesení vlády č. 127 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 61/2021 Sb., mimo jiné dle čl. IV. nařizuje: omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné – z těchto důvodů řídí pohyb na úřadě městská policie

-  dle usnesení vlády ze dne č. 128 14. února 2021, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 62/2020 Sb., jsou od 15. února 2021 stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:

v pondělí v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.

ve středu v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz

V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.


Ing. Zdeněk Blecha, v.r.                                          Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r. 

   vedoucí úřadu                                                             starosta města

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 12. února 2021    Bylo sňato: 12. května 2021

Státní pozemkový fond zveřejňuje oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelice 

Uzavírka "spodní" cesty do Smolína

Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2021    Bylo sňato: 11. března 2021

Správa a údržba silnic JMK oznamuje, že bude uzavřen úsek "spodní" cesty do Smolína v době od 22.02.2021 do 23.02.2021 vždy v čase od 8.00 do 13.00 z důvodu havarijního kácení stromů podél komunikace - viz mapa

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 10. února 2021    Bylo sňato: 18. února 2021

Dne 17.02.2021 v 16:00 h se koná v kongresovém sále Městského úřadu, Vídeňská 699,  XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2021    Bylo sňato: 19. února 2021

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 3. zasedání dne 18.02.2021 v 8:30 - viz program 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 1. února 2021    Bylo sňato: 18. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu