Březen 2021 Archiv Úřední deska

Oznámení o konání jednání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 31. března 2021    Bylo sňato: 8. dubna 2021

 Dne 07.04.2021 v 16:00 hod. se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

OOP pro akci: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras sil. III/39613

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2021    Bylo sňato: 9. dubna 2021

 OOP, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, rekonstrukce
objízdných tras sil. III/39613
OOP
Situace DIO

Územní rozhodnutí č. 05/2021 čj. MUPO-59357/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2021    Bylo sňato: 10. dubna 2021

Územní rozhodnutí č. 05/2021 o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Vlasatice na pozemcích v k. ú. Vlasatice

Příloha: celková situace stavby

Územní rozhodnutí č. 10/2021 čj. MUPO-80504/2020/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 24. března 2021    Bylo sňato: 9. dubna 2021

Územní rozhodnutí č. 10/2021 o umístění stavby: Pohořelice, optická přístupová síť, ul. Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2021    Bylo sňato: 8. dubna 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. března 2021    Bylo sňato: 3. dubna 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-10549/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 17. března 2021    Bylo sňato: 1. dubna 2021

Veřejná vyhláška  - oznámení o zahájení vodoprávního řízení k záměru Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích parc. č. 1723/3, 1723/4, 3027/2, 2027/22, 3027/23, 3027/27, 3027/34, 3027/56, 3027/57, 3027/58, 3027/59, 3027/60, 3027/61, 3027/62, 3027/63, 3027/64, 3027/65, 3027/66, 3027/67, 3027/70, 3027/72, 3027/73 a 3027/74 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Příloha: situace – zákres v katastrální mapě

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-9842/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 12. března 2021    Bylo sňato: 21. března 2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Rekreační chatky - Kemp Merkur na pč. 3163/284, 3163/335, 3163/108 v k. ú. Mušov.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2021    Bylo sňato: 27. března 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

OOP Troskotovice, kanalizace, č.j. MUPO - 9840/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2021    Bylo sňato: 26. března 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu v městysu Troskotovice, z důvodu realizace kanalizace
Dokument
Situace DIO

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-9404/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2021    Bylo sňato: 27. března 2021

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: ATC Merkur Pasohlávky - Bungalovy, I. etapa na pč. st. 310/6, st. 311/5, 3163/14, 3163/32, 3163/95, 3163/131, 3163/132, 3163/136, 3163/323, 3164/87 v k. ú. Mušov.

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2021    Bylo sňato: 27. března 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu jednotky č. 1098/17, bytový dům Znojemská 1098 a jednotky 1099/17, bytový dům Znojemská 1099

Záměr výpůjčky nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 10. března 2021    Bylo sňato: 26. března 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr výpůjčky nemovitého majetku města

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. března 2021    Bylo sňato: 26. března 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška čj. MUPO-9063/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 9. března 2021    Bylo sňato: 25. března 2021

 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba bytového domu na pč. 2191, 2192/1, 2193, 2199/1 vše v k. ú. Pohořelice nad  Jihlavou.

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-8588/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 5. března 2021    Bylo sňato: 14. března 2021

 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Letní bistro ATC Merkur Pasohlávky na pozemku pč. 3163/284 v k.ú. Mušov.

Stavební povolení, "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice" č.j. MUPO - 8725/2021/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 5. března 2021    Bylo sňato: 21. března 2021

 Stavební povolení "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice"
Rozhodnutí
Vyjádření účastníků a dotčených orgánů 1
Vyjádření účastníků a dotčených orgánů 2
Vyjádření účastníků a dotčených orgánů 3
Vyjádření účastníků a dotčených orgánů 4

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2021    Bylo sňato: 21. března 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2021    Bylo sňato: 21. března 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2021    Bylo sňato: 18. března 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz nákres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu