Duben 2021 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška č. j. MUPO/18048/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 30. dubna 2021    Bylo sňato: 15. května 2021

 Veřejná vyhláška opravné rozhodnutí opatření obecné povahy  ke "Změně Ochran. pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice kopaná studna na parc.č. 5254"  č. j. MUPO/18048/2021/ZP/TRR z 30.04.2021.

Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného.

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2021    Bylo sňato: 29. května 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zveřejňují informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného - viz příloha  

Rozhodnutí čj. MUPO-6057/2021/SU/SVJ

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2021    Bylo sňato: 15. května 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu: Novostavba bytového domu na pozemku pč. 2191, 2192/1, 2193, 2199/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace C3

Usnesení č.j. 203 Ex 38412/19-23

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2021    Bylo sňato: 3. července 2021

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o odročení dražebního roku

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2021    Bylo sňato: 14. května 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. p. Pohořelice nad Jihlavou

Usnesení č.j. 203 Ex 31516/20-36

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2021    Bylo sňato: 24. června 2021

Exekutorský úřad Přerov -  Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 22. dubna 2021    Bylo sňato: 27. května 2021

Ve dnech 26.04.-26.05.2021 bude zpřístupněn na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí v roce 2021.

Oznámení o zahájení územního řízení čj. MUPO-16334/2021/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 22. dubna 2021    Bylo sňato: 8. května 2021

 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Smolín, rozšíření NN, Benda na pozemcích v k. ú. Smolín.

Příloha: situační výkres

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2021    Bylo sňato: 8. května 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-16289/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2021    Bylo sňato: 5. května 2021

 Oznámení zahájení vodoprávního řízení stavebního povolení k vodnímu dílu "Pohořelice - ČS u hřiště a retenční nádrž" v kraji Jihomoravském, na pozemcích parc. č. (ČS): 103/1, 2447/22, 2447/26, 72/1, 2438,2447/1, 2448/1 a (RN): 1722/2, 1723/1, 1723/3, 1724/11, 3027/2, 3027/71, 1676/1, 1717/1, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1722/2, 1722/43027/32, 3027/34, 3027/66, 3027/67, 3027/68, 3027/72 vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou opatřením č.j. MUPO-16289/2021/ZP/TRR ze dne 21.04.2021.

Přílohy: situace ČS u hřiště, situace retenční nádrže

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2021    Bylo sňato: 8. května 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Územní rozhodnutí č. 16/2021 čj. MUPO-3882/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2021    Bylo sňato: 7. května 2021

Územní rozhodnutí č. 16/2021 o umístění stavby: Optická přístupová síť Malešovice, 2. etapa v k. ú. Malešovice.

Příloha: výkres situace C.1.2

Oznámení o zahájení projednávání doplněného návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2021    Bylo sňato: 1. června 2021

 Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání doplněného návrhu změny č. 1 územního plánu Pohořelice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. dubna 2021    Bylo sňato: 5. května 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 19. dubna 2021    Bylo sňato: 30. dubna 2021

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 4. zasedání dne 29.04.2021 v 9:00 – viz. program 

OOP z důvodu akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, rekonstrukce objízdných tras, sil. II/396

Bylo vyvěšeno dne: 19. dubna 2021    Bylo sňato: 5. května 2021

 OOP z důvodu akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, rekonstrukce objízdných tras, sil. II/396
OOP
Situace DIO

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-15380/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 16. dubna 2021    Bylo sňato: 1. května 2021

Rozhodnutí vodoprávního úřadu o stavebním povolení k vodnímu dílu Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích parc. č. 1723/3, 1723/4, 3027/2, 2027/22, 3027/23, 3027/27, 3027/34, 3027/56, 3027/57, 3027/58, 3027/59, 3027/60, 3027/61, 3027/62, 3027/63, 3027/64, 3027/65, 3027/66, 3027/67, 3027/70, 3027/72, 3027/73 a 3027/74 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou č. j. MUPO-15380/2021/ZP/TRR.

Příloha: situace stavby

Veřejná vyhláška čj. MUPO-15129/2021/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 15. dubna 2021    Bylo sňato: 1. května 2021

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, rozšíření NN, dobíjecí stanice na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2021    Bylo sňato: 30. dubna 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2021    Bylo sňato: 30. dubna 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2021    Bylo sňato: 30. dubna 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku a části pozemku města 

Krajský soud v Brně

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2021    Bylo sňato: 30. dubna 2021

Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení "návrh na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu města Pohořelice ze dne 29.01.2020, č.j. SZ MUPO 10379/2019, a to "v části koridoru K-DS04"

Usnesení Sp. zn. 193 EX 7997/17-71

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bylo sňato: 13. května 2021

Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Eva Koutníková - Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení č.j. 124 EX 12126/10-286

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bylo sňato: 2. června 2021

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor MUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - dražební vyhláška

Návrh OOP, návrh na stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci u hotelu Termal, Pasohlávky, č.j. MUPO-14302/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bylo sňato: 12. května 2021

Návrh OOP, návrh na stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci u hotelu Termal, Pasohlávky, v k.ú. Mušov k akci: "I/52 Pasohlávky – úprava stykové křižovatky"
Návrh OOP
Situace DIO

Rozpočtové opatření 02/2021

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30405/ro-2-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze ZM ze dne 7.4.202120 usnesení č. 4/XXIV/21).

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Bylo vyvěšeno dne: 9. dubna 2021    Bylo sňato: 12. května 2021

informační leták

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bylo sňato: 21. dubna 2021

 Dne 20.04.2021 od 7:30 do 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice, Komenského čp. 948, 949, 950 - viz mapa

Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bylo sňato: 31. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu "Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021"

Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-13881/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bylo sňato: 24. dubna 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Letní bistro ATC Merkur Pasohlávky na pozemku pč. 3163/284 v k. ú. Mušov.

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-13869/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 8. dubna 2021    Bylo sňato: 17. dubna 2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 1002 na pozemcích pč. 389/9, 389/112 a 389/159 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

OOP z důvodu akce: II/414 Drnholec-Mikulov, most ev.č. 414-007, Demontáž mostního provizoria č.j. MUPO-13829/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2021    Bylo sňato: 22. května 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/39613, III/39614 a III/39615 z důvodu akce: II/414 Drnholec-Mikulov, most ev.č. 414-007, Demontáž mostního provizoria.
OOP
Situace DIO

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu