Červen 2021 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2021    Bylo sňato: 16. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků – viz. příloha 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. června 2021    Bylo sňato: 24. července 2021

Dne 23.07.2021 od 11:00 do 15:00
vypnutá oblast: Pohořelice - Komenského mimo č.p. 182 a 252, - Sportovní mimo Tesco a sklenářství Odběratelská trafostanice Pohořelice Neria (č. 500801)

Oznámení o konání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 23. června 2021    Bylo sňato: 1. července 2021

Dne 30.06.2021 od 16 hod. se koná v kongresovém sále MÚ veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2021    Bylo sňato: 16. července 2021

Dne 13.07.2021 od 7:30 do 15:30

Vypnutá oblast:: Pohořelice - Znojemská od č.p. 1608 a 500 po č.p. 526 a 346 mimo č.p. 982, 995 - viz mapa

Dne 15.07.2021 od 7:30 do 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Šumická od č.p. 632 po ČOV, Znojemská jižní strana od č.p. 740 po č.p. 821 - viz mapa

Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Bylo vyvěšeno dne: 21. června 2021    Bylo sňato: 21. června 2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov v souvislosti s prováděnou revizí katastru dle ust. § 35 zákona č. 256/2013 Sb., vyzývá uvedené oprávněné z věcného břemene k nemovitostem na území obce Pohořelice k.ú. Pohořelice nad Jihlavou uvedené na úřední desce obce, aby se přihlásily do 1 roku od zveřejnění výzvy - výzva oprávněné osobě 

Oznámení záměru "Lidl Pohořelice, ulice Znojemská"

Bylo vyvěšeno dne: 21. června 2021    Bylo sňato: 22. července 2021

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí zveřejňuje oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení - "Lidl Pohořelice, ulice Znojemská"

Oznámení zahájení stavebního řízení čj. MUPO-25216/2021/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2021    Bylo sňato: 4. července 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV, SO 212 Komunikace, SO 226 Garáž.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. června 2021    Bylo sňato: 2. července 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-11470/2021/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2021    Bylo sňato: 1. července 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Ivaň na pozemcích v k. ú. Ivaň.

Příloha: celková situace stavby č. 01

Dražební vyhláška č.j. Č.j.: 137 Ex 6540/19-77

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2021    Bylo sňato: 28. července 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Možnost pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 25. června 2021

5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 24.06.2021 v 8:30 - viz program

Dražební vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 14. července 2021

Mgr. Viktor Auda, soudní exekutor - dražební vyhláška  elektronické dražby

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Sportoviště ul. Sokolská

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Sportoviště ul. Sokolská na pozemcích p. č. st.849, st.536, st.848, st.535/2, 1108/15 a 1110 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: situace (C3) - koordinační výkres

Informace o prováděné opravě kanalizace ul. Lidická

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2021    Bylo sňato: 16. července 2021

V pondělí a úterý 14.-15.6.2021 je prováděna oprava kanalizace na ulici Lidické v Pohořelicích. V uvedených dnech bude v opravovaném místě dopravní omezení. Prosíme o trpělivost. 

Oznámení VaK, a. s. Břeclav

Bylo vyvěšeno dne: 11. června 2021    Bylo sňato: 11. července 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. informují o stavu kvality pitné vody ze zdroje Nová Ves - oznámení

Platí pro Pohořelice-Nová Ves, Pohořelice-Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2021    Bylo sňato: 3. července 2021

Dne 02.07.2021 od 07:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá od č.p. 51 a 781 po č.p. 67 a 35 Základní škola a č.p.422 naproti ZŠ po č.p 413, mimo č.p. 414, Hybešova 145, 991, 955 Mateřská škola, Mlýnská včetně zahrádek mezi ul. Mlýnská a Na Hrázkách, mimo nové zástavby u dálnice, Na Hrázkách - viz mapa

Rozhodnutí č.j. JMK 84066/2021

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2021    Bylo sňato: 25. června 2021

Krajský úřade JMK, odbor životního prostředí - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení  pro záměr "Pískovna Smolín III - skladování stavebních a demoličních odpadů před jejich využitím a jejich využití", k.ú. Smolín

Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy kanalizace, která je v havarijním stavu č.j. MUPO-24172/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2021    Bylo sňato: 23. června 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy kanalizace, která je v havarijním stavu na silnici II/416, ulice Lidická, Pohořelice.
Termín od 6.00 hod. 14.06.2021 do 15.06.2021 (15.06.2021 opravy již bez SSZ)
Stanovení přechodné úpravy provozu
Situační plánek přechodného DZ

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

Dne 29.06.2021 od 11:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic po č.p. 99 a 116 Pohořelice Tyršova objekt rybníkářství u trafostanice - viz  mapa

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bylo sňato: 22. června 2021

Novostavba RD, vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích parc. č. 1625, 2872, 1665/3, 2205/3, 1665/1 v k. ú. Přibice

Vyhláška Okresního soudu v Břeclavi

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bylo sňato: 6. září 2021

Vyhláška Okresního soudu v Břeclavi, usnesení č.j.  20 Nc 4001/2021-31 – o prohlášení za nezvěstného - usnesení 

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy pro akci: Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny č.j. MUPO-24024/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2021    Bylo sňato: 7. července 2021

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy pro akci: Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny.
Veřejná vyhláška, návrh OOP
Situace stálého DZ

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. června 2021    Bylo sňato: 27. června 2021

Dne 26.06.2021 od 07:00 do 13:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská č.p. 1 Poliklinika, k/996, k/996/3 - viz mapa

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Bylo vyvěšeno dne: 4. června 2021    Bylo sňato: 19. června 2021

Dne 02.06.2021 nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva na akci: "Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 1002" na pozemcích parc. č. 389/9, 389/112 a 389/159 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

DSO – Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bylo sňato: 25. června 2021

 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava 2022-2023

Rozpočtové opatření 03/2021

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30602/ro-03-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání RM ze dne 12.5.2021 usnesení č. 10/65/21).

OOP z důvodu akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras sil. III/39614, č.j. MUPO-23410/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bylo sňato: 20. července 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu akce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras sil. III/39614
OOP
Situace DIO
Situace DIO II

Oznámení o konání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2021    Bylo sňato: 10. června 2021

Městský úřad oznamuje konání Zastupitelstva města Pohořelice dne 09.06.2021 v 16 hod. v kongresovém sálu MÚ - viz oznámení s programem

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-22913/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2021    Bylo sňato: 16. července 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí schvaluje kanalizační řád skupinové kanalizace Malešovice, Odrovice rozhodnutím č. j. MUPO-22913/2021/ZP/TRR z 01.06.2021.

Usnesení č.j. 159 ED 00003/21-003

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2021    Bylo sňato: 30. června 2021

 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-22654/2021/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2021    Bylo sňato: 16. června 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla „Pohořelice – ČS u hřiště a retenční nádrž“ v kraji Jihomoravském, na pozemcích parc.č. (ČS): 103/1, 2447/22, 2447/26,, 72/1, 2438,2447/1, 2448/1 a (RN): 1722/2, 1723/1, 1723/3, 1724/11, 3027/2, 3027/71, 1676/1, 1717/1, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1722/2, 1722/43027/32, 3027/34, 3027/66, 3027/67, 3027/68, 3027/72 vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou rozhodnutím č. j. MUPO-22654/2021/ZP/TRR z 31.05.2021.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu