Červenec 2021 Archiv Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. července 2021    Bylo sňato: 3. září 2021

Dne 02.09.2021 od 07:30 do 13:00

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice Tesco č. 702478

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. července 2021    Bylo sňato: 28. srpna 2021

Dne 27.08.2021 od 07:30 do 12:00 

Vypnutá oblast:  Pohořelice - Družstevní, - Šumická od č.p. 627 po č.p. 738, - Znojemská č.p. 691, 855, 700 - viz mapa 

Veřejná vyhláška č.j.: MUPO-31920/2021/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2021    Bylo sňato: 13. srpna 2021

 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Esperance Kinsky,č.j.: MUPO22309/2021/OD/MRO

Veřejná vyhláška č.j.: MUPO-31925/2021/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2021    Bylo sňato: 13. srpna 2021

 Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Tomasz Marcin Chrapkiewicz, č.j.: MUPO-25761/2021/OD/MRO

Veřejná vyhláška č.j.MUPO-31922/2021/OD/HMA

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2021    Bylo sňato: 13. srpna 2021

 Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost
Aleh PAPOU č.j.MUPO-21126/2021/OD/HMA, 

Veřejná vyhláška č.j.: MUPO-31911/2021/OD/MRO

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2021    Bylo sňato: 13. srpna 2021

 Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Igor SHATSKYI, č.j.:MUPO-14836/OD/MRO

Usnesení o odročení dražby č.j. Č.j.: 137Ex 6540/19-90

Bylo vyvěšeno dne: 28. července 2021    Bylo sňato: 13. srpna 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kociáln vydává usnesení o odročení dražby

Informace hejtmana JMK o proočkovanosti občanů

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2021    Bylo sňato: 26. srpna 2021

Hejtman Jihomoravského kraje informuje o očkování občanů v kraji 

Rozpočtové opatření 05/2021

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30743/ro-5-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.7.2021 usnesení č. 29/72/21).

Rozpočtové opatření 04/2021

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2021    Bylo sňato: 26. srpna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout na http://www.pohorelice.cz/file/30742/ro-4-2021.pdf Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 30.6.2021 usnesení č. 4/XXVI/21).

Rozhodnutí čj. MUPO-16644/2021/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2021    Bylo sňato: 7. srpna 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV SO 212 Komunikace, SO 226 Garáž na pozemcích pč. 3027/2, 3027/34, 3027/67, 3027/72, 3027/73, 3027/74 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

OOP, silnice III/39612, Troskotovice, kanalizace, č.j. MUPO-30647/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2021    Bylo sňato: 6. srpna 2021

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39612 v Troskotovicích z důvodu výstavby kanalizace
OOP
Situace DIO

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2021    Bylo sňato: 31. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2020.

Veřejná vyhláška, zahájení řízení o povolení zrušení přejezdu, č.j. MUPO-30364/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2021    Bylo sňato: 19. srpna 2021

Veřejná vyhláška, zahájení řízení o povolení zrušení přejezdu v k.ú. Vranovice nad Svratkou, Jedná se o železniční přejezd P6989, který se dlouhodobě nevyužívá, dále také z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení nákladů na údržbu. Povrch  VPÚK v okolí přejezdu je nezpevněný (travnatý povrch), což by mohlo mít za následek uvíznutí silničního vozidla v nebezpečném pásmu přejezdu, zvláště dlouhých souprav zemědělské techniky

Veřejná vyhláška

Informace - noční klid

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2021    Bylo sňato: 25. července 2021

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2016, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu: podle článku 2 odst. 1 písm. h, výše uvedené vyhlášky č. 2/2016 je: v noci z 24. července 2021 na 25. července 2021 doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin – „Tradiční hody“.  

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2021    Bylo sňato: 10. srpna 2021

Dne 09.08.2021 od 08:30 do 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dvorní, Komenského mimo č.p. 948, 949, 950, 182, Loděnická od č.p. 577 po Dvorní, Tyršova od Komenského po č.p. 729 a 587 - viz mapa

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2021    Bylo sňato: 31. července 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Pouť smíření č.j. MZi-OD/12334/2021-2 KR

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2021    Bylo sňato: 31. července 2021

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, vydáno MěÚ Židlochovice, odborem dopravy Pouť smíření v termínu 31.07.2021, od 10:00 hod. do 13:00 hod. 
OOP
Příloho OD

Obecně závazná vyhláška města č.2/2021

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2021    Bylo sňato: 29. července 2021

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2021 o stanované kratší doby nočního klidu

 

Záměr darování objektu

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2021    Bylo sňato: 30. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování objektu

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2021    Bylo sňato: 30. července 2021

Město POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2447/22 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

OOP pro akci: Cyklostezka .... č.j. MUPO-28413/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. července 2021    Bylo sňato: 29. července 2021

 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na cyklostezce umístěné při sil. I/52 na straně střední nádrže Nové Mlýny.
OOP
Cyklo DZ

Dražební vyhláška č.j. 007 EX 5032/13-144

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2021    Bylo sňato: 9. srpna 2021

Exekutorský úřad Hodonín - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

Vydání změny č. 1a ÚP Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 7. července 2021    Bylo sňato: 22. července 2021

Dne 30.06.2021 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice vydání změny č. 1a územního plánu Pohořelice.

OOP, Pohořelice, ul. Lidická, č.j. MUPO-27544/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2021    Bylo sňato: 18. července 2021

 OOP z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky na ul. Lidická v Pohořelicích v termínu od 12.07. do 25.07.2021.
OOP
Situační plánek DZ
Souhlasy PČR a SÚS

Územní rozhodnutí č. 26/2021 čj. MUPO-19441/2021/SU/DVJ

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2021    Bylo sňato: 17. července 2021

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 26/2021 o dělení pozemku pč. 5210 v k. ú. Mušov.

Příloha: situační výkres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu