Září 2021 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2021    Bylo sňato: 15. října 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Usnesení Č.j. 108 EX 06465/20-134

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2021    Bylo sňato: 21. října 2021

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Záměr prodeje části pozemku

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2021    Bylo sňato: 14. října 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v. k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. září 2021    Bylo sňato: 19. října 2021

Dne 18.10.2021 od 07:30 do 16:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Krátká, Ležáky,  Moravské nám. levá strana + č.p. 165 a 135,  nám. Svobody č.p. 1030 a 1613, Poříčí č.p. 270 a 575, Pšeničná od nám Svobody po č.p. 487 a 1523  - viz mapa

Oznámení o místě a době konání voleb do PS PČR

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2021    Bylo sňato: 10. října 2021

Oznámení o místě a době konání voleb do PS PČR - oznámení

Veřejná vyhláška čj. MUPO-41759/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2021    Bylo sňato: 9. října 2021

Veřejná vyhláška - Výzva a Usnesení o přerušení územního řízení pro stavbu: Nový výrobní závod Regutec - Malešovice na pozemcích pč. 2044, 2045, 2148, 2176/6 v k. ú. Malešovice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2021    Bylo sňato: 9. října 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz přílohaviz nákres; - viz nákres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. září 2021    Bylo sňato: 8. října 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. září 2021    Bylo sňato: 12. října 2021

Dne 11.10.2021 od 07:30 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dlouhá a Mlýnská - nová výstavba u dálnice - viz mapa

Zveřejnění záměru - "Logostický areál ZOŠI LOGISTICS"

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bylo sňato: 17. října 2021

Zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS", k.ú. Pohořelice na Jihlavou, okr. Brno-venkov - oznámení 

Krajský úřad JMK - oznámení koncepce

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bylo sňato: 17. října 2021

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení. 

Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Bylo vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bylo sňato: 17. října 2021

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úprav a ochrany lesů vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahyPříloha č. 1

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - vodní zdroj Nová Ves

Bylo vyvěšeno dne: 16. září 2021    Bylo sňato: 16. října 2021

Informace k hodnotám dusičnanů v pitné vodě a z nich vyplývající omezení  

Krajský úřad JMK - oznámení záměru č.j. JMK 130813/2021

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2021    Bylo sňato: 1. října 2021

 "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou" - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka pondělí, středa 7:30-17:00 h

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2021    Bylo sňato: 1. října 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP pro stavbu: Smolín, rozš. NN, Dresler, p.č. 2250/9“ č.j.MUPO-40152/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bylo sňato: 25. září 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: sil. III/39522 Smolín - spojka v termínu 21.09.2021 - 21.09.2021.
Opatření obecné povahy
Situace DIO

Rozpočtové opatření 07/2021

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30921/ro-7-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 8.9.2021 usnesení č.  3/XXVII/21).

Rozhodnutí čj. MUPO-32087/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bylo sňato: 30. září 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba objektu občanské vybavenosti s bytovou jednotkou vlastníka, vč. samostatně stojící garáže, přípojek na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích pč. 1145/1, 1145/2, 7383/4, 1146, 1635/2, 1635/4, 1379/40, 1635/1, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: koordinační situační výkres

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 10. září 2021    Bylo sňato: 24. září 2021

Dne 23.09.2021 se koná 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Usnesení o nařízení exekuce Č.j. 158 ED 17/21-3

Bylo vyvěšeno dne: 10. září 2021    Bylo sňato: 14. října 2021

Exekutorský úřad Trutnov - usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Marius Keselys oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 8. září 2021    Bylo sňato: 23. září 2021

Marius Keselys oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Písemnost


Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 6. září 2021    Bylo sňato: 22. září 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr prodeje části pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2021    Bylo sňato: 18. září 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 1. září 2021    Bylo sňato: 9. září 2021

Dne 08.09.2021 svolává starosta města Bc. Miroslav Novák XXVII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu