Říjen 2022 Archiv Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 31. října 2022    Bylo sňato: 25. listopadu 2022

Dne 24.11.2022 od 07:00 do 15:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská č.p. 1625, k/6387/2(stavba Lidl) 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 31. října 2022    Bylo sňato: 16. listopadu 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Opatření obecné povahy č.j. MUPO-58309/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2022    Bylo sňato: 12. listopadu 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místní části Pohořelice Velký Dvůr - úsek MK města Pohořelice mezi Velkých Dvorem až za Mariánský Dvůr  - úplná uzavírka - Realizace stavby: „Pohořelice, Velký Dvůr – oprava povrchu komunikace“ od 07.11.2022 do 20.11.2022.

Aukční vyhláška ÚZSVM

Bylo vyvěšeno dne: 25. října 2022    Bylo sňato: 11. listopadu 2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává aukční vyhlášku č.j. UZSVM/BBV/9401/2022--BBVM, kterou se vyhlašuje elektronická aukce nemovitého majetku státu - prodej pozemku 

Pozvánka na veřejné projednání o stavu větrolamu

Bylo vyvěšeno dne: 25. října 2022    Bylo sňato: 3. listopadu 2022

Město Pohořelice si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání o stavu větrolamu u rodinné zástavby v lokalitě Polní mezi Pohořelicemi a Cvrčovicemi. 

Usnesení o nařízené dražbě Č.j.: 159 EX 00264/19-508 U S

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2022    Bylo sňato: 16. listopadu 2022

 Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o dražební vyhlášce

Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 159 EX 00264/19-509

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2022    Bylo sňato: 16. listopadu 2022

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o nařízení elektronické dražby 

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 21. října 2022    Bylo sňato: 4. listopadu 2022

Dne 03.11. 2022 se koná zasedání Jihomoravského kraje - viz program

OOP, výlov rybníku Vrkoč, č.j. MUPO-57443/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2022    Bylo sňato: 5. listopadu 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6)  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
silnice: III/41621 Žabčice-Vranovice-Pasohlávky
pro realizaci akce:„Slavnostní výlov rybníka Vrkoče“.
Ve dnech: 27.10.2022 30.10.2022 denně od 7:30hod do 17:00 hod

Kontaktní osoba dopravního značení: Ing. Aleš Vavřina tel. 519 424 273, (724 978 225) 

OOP se situačním plánkem
Situační plánek s razítkem PČR

Rozpočtové opatření 11/2022

Bylo vyvěšeno dne: 19. října 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32479/ro-11-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 12.10.2022 usnesení č. 6/102/22).

Rozpočtové opatření 10/2022

Bylo vyvěšeno dne: 19. října 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10 http://www.pohorelice.cz/file/32478/ro-10-2022.pdf. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde . Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 21.9.2022 usnesení č. 4/XXXVIII/22).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2022    Bylo sňato: 29. listopadu 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2022    Bylo sňato: 29. listopadu 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ číslo 22DR001292

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2022    Bylo sňato: 16. listopadu 2022

PROKONZULTA, a.s. Brno - Dražební vyhláška - Soubor jednotek Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov - hotel Morava

Veřejná vyhláška č.j. JMK 145447/2022

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2022    Bylo sňato: 12. listopadu 2022

Krajský úřad JMK, odbor dopravy - Oznámení o ukončení shromažďování podkladů k vydání rozhodnutí ve věci stavebního povolení pro stavbu "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice" 

OOP pro akci: "Opravy mostů Oblast Jih - část 1-II/381 Vranovice", č.j. MUPO - 55668/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2022    Bylo sňato: 28. října 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/381 Pohořelice-zaústění do č. 419, v k.ú. Vranovice nad Svratkou
V místě: km 6,600 – 6,690, Most 381-005
pro akci: „Opravy mostů Oblast Jih – část 1 – II/381 Vranovice“
Rekonstrukce – vybourání stávajícího mostního závěru a jeho nahrazení novým závěrem
termín: 31.10.2022 - 15.12.2022
OOP
Situace DIO

Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2022    Bylo sňato: 20. října 2022

Ve středu 19.10.2022 se koná v 16:00 hodin ustavující zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - oznámení

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 5. října 2022    Bylo sňato: 1. listopadu 2022

Dne 31.10.2022 od 07:30 do 31.10.2022 15:30

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice LOGIS (č. 500794) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Rozhodnutí č.j. MUPO-53773/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2022    Bylo sňato: 4. listopadu 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - společné povolení na stavbu  „Cyklostezka podél ul. Znojemská, město Pohořelice“

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu