Listopad 2022 Archiv Úřední deska

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2022    Bylo sňato: 17. listopadu 2022

Dne 16.11.2022 se koná v 16 hodin veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - oznámení s programem 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2022    Bylo sňato: 26. listopadu 2022

Dne 25.11.2022 od 07:30 do 25.11.2022 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Nová Ves jižní část osady u statku č.p. 16, 37, 43, 49, 52, 85, 101, 110, 111, 150, k/441/1, k/418/56 - viz mapa 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2022    Bylo sňato: 19. listopadu 2022

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu - viz příloha

Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2022    Bylo sňato: 10. listopadu 2022

Starosta Bc. Miroslav Novák svolává II. veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 09.11.2022 v 16 h v kongresovém sále MÚ - viz oznámení s programem 

OOP pro akci: III/39611 Vel. Dvůr - Vlasatice“, č.j. MUPO-59128/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2022    Bylo sňato: 17. listopadu 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/396 Rouchovany – Branišovice – N. Ves
III/39612 Vlasatice – Troskotovice - Jiřice
III/39616 Nová Ves - průjezdná
II/381 Pohořelice – zaústění do č. 419
II/395 Velká Bíteš – D. Kounice - Pohořelice
III/39611 Velký Dvůr – Vlasatice
pro akci: „III/39611 Vel. Dvůr - Vlasatice“
termín: 10.11.-20.11.2022
OOP
Situace DIO

OOP pro akci: III/39616 Nová Ves - průtah,č.j. MUPO-59046/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2022    Bylo sňato: 17. listopadu 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/396 Rouchovany – Branišovice – N. Ves
III/39616 Nová Ves - průjezdná
pro akci: „III-39616 Nová Ves - průtah“
termín: 07.11.2022 – 20.11.2022
OOP
Situační plánek

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ č.j. MUPO 58785/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 1. listopadu 2022    Bylo sňato: 17. listopadu 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH vydává veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu Veřejné prostranství "Stará Obec - Pohořelice" 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu