Březen 2022 Archiv Úřední deska

Částka 42/2022 Sb. - prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Bylo vyvěšeno dne: 31. března 2022    Bylo sňato: 30. dubna 2022

Vláda ČR přijala na svém jednání "Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou" - usnesení

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 4 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2022    Bylo sňato: 9. května 2022

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 3 Územního plánu Troskotovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. § 20, § 52 a § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č. 4 územního plánu Troskotovice zkráceným postupem. 

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2022-14

Bylo vyvěšeno dne: 25. března 2022    Bylo sňato: 10. dubna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Rozhodnutí č.j. JMK 43031/2022

Bylo vyvěšeno dne: 24. března 2022    Bylo sňato: 24. dubna 2022

Krajský úřad JMK vydává rozhodnutí, kterým povoluje výjimku při použití závadných látek pro Povodí Moravy, s.p.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+

Bylo vyvěšeno dne: 24. března 2022    Bylo sňato: 24. dubna 2022

"Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2022    Bylo sňato: 31. března 2022

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice se koná dne 30.03.2022 od 16 hodin v kongresovém sále MěÚ, Vídeňská 699 – viz. oznámení s programem 

OOP, Pohořelice, Ležáky, realizace kabelového rozvodu NN, č.j. MUPO-13491/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2022    Bylo sňato: 8. dubna 2022

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu.
Akce:  Realizace kabelového rozvodu NN, Pohořelice, ul. Ležáky
Termín: 06.04.2022-22.04.2022
OOP
Situační plánek

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. března 2022    Bylo sňato: 6. dubna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

OOP, Vranovice, Pouzdřanská, pro akci: Vranovice, Pouzdřanská, rekonstrukce ČS 1, č.j. MUPO-13080/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 21. března 2022    Bylo sňato: 6. dubna 2022

 Stanovení přechodné úpravy provozu, Vranovice, ul. Pouzdřanská, pro akci: Vranovice, Pouzdřanská, rekonstrukce ČS 1.
Sil. III/41621
Termín: 01.04.2022 - 17.06.2022

Místo:  v úseku os křižovatky s MK ul. Sadová přibližně po dům č.p. 641
OOP
Situační plánek

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Loděnice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 21. března 2022    Bylo sňato: 27. dubna 2022

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Loděnice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Loděnice zkráceným postupem.

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 17. března 2022    Bylo sňato: 1. dubna 2022

 Zasedání Zastupitelstva JMK se koná dne 31.03.2022 od 8:30 - viz program

Veřejná sbírka pro ukrajinské uprchlíky

Bylo vyvěšeno dne: 17. března 2022    Bylo sňato: 17. dubna 2022

Město Pohořelice koná veřejnou sbírku pro získání peněžních prostředků na materiální pomoc pro ukrajinské uprchlíky, kteří se zdržují na území ORP Pohořelice.

Finanční pomoc můžete zasílat na bankovní účet č. 5739722389/0800 

Veřejná sbírka byla potvrzena Krajským úřadem pro Jihomoravský kraj - osvědčení  č.j. JMK 41766/2022. 

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-12144/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2022    Bylo sňato: 31. března 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad oznamuje zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení Kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Troskotovice veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-12144/2022/ZP/VOL z 16.03.2022.

OOP pro akci: I/53 Branišovice - km 31,55 - km 31,75, č.j. MUPO-12142/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2022    Bylo sňato: 5. dubna 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/395, II/396 a III/39611
Termín: 04.04.2022 - 29.04.2022 (I. etapa, II. etapa)
OOP
Situační plánek
Situační plánek

OOP pro akci: D52 rekonstrukce AB vozovky, levý jízdní pás včetně DIS-SOS, km 9,700 – 27,164 – II. etapa úsek III – levý jízdní pás km 22,920 – km 27,164“, č.j. MUPO-11697/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 15. března 2022    Bylo sňato: 31. března 2022

OOP pro akci: D52 rekonstrukce AB vozovky, levý jízdní pás včetně DIS-SOS, km 9,700 – 27,164 – II. etapa úsek III – levý jízdní pás km 22,920 – km 27,164“
Termín: 02.04.2022 - 17.05.2022 
OOP
Situace DIO
Situace DIO
Situace DIO

Oznámení o upuštění od veřejné dražby

Bylo vyvěšeno dne: 10. března 2022    Bylo sňato: 26. března 2022

Dražby net., s.r.o. Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby dobrovolné

Stanovisko č.j. JMK 37293/2022

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2022    Bylo sňato: 8. dubna 2022

Jihomoravský kraj vydává Stanovisko  k návrhu koncepce strategie  rozvoje Jihomoravského kraje 2021+  

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 7. března 2022    Bylo sňato: 15. dubna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 6382 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2022    Bylo sňato: 20. března 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2022    Bylo sňato: 20. března 2022

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozhodnutí, společné povolení č.j. MUPO-9773/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2022    Bylo sňato: 20. dubna 2022

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 16 odst 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“)
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
Parkoviště P+R Pohořelice, náměstí Svobody
Rozhodnutí

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2022    Bylo sňato: 3. dubna 2022

10. zasedání Zastupitelstva JMK se koná dne 10.03. v 8.30 hodin - viz program

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-9583/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2022    Bylo sňato: 3. dubna 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: RiseSun Pasohlávky Spa resort na pozemcích v k. ú. Mušov a k. ú. Pasohlávky. 

Příloha - žádost o vydání územního rozhodnutí, seznam pozemkůpříloha bodu I.-část A žádosti, závazné stanovisko KÚ kraje Vysočina


Nouzový stav

Bylo vyvěšeno dne: 3. března 2022    Bylo sňato: 3. dubna 2022

Vláda České republiky na svém zasedání dne 2. března 2022 vyhlásila usnesením vlády České republiky č. 147  nouzový stav, který platí ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů - usnesení   sbírka zákonů částka 24

Od 04.03.2022 do 11.03.2022 bude agenda registru řidičů uzavřena!!!

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2022    Bylo sňato: 13. března 2022

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu