Duben 2022 Archiv Úřední deska

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2022    Bylo sňato: 19. května 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2022    Bylo sňato: 24. května 2022

 Dne 23.05.2022 od 07:30 15:00

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice LOGIS (č. 500794) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ 

Rozhodnutí č.j. JMK 58971/2022

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2022    Bylo sňato: 26. května 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Dobývací prostor Žabčice - těžba pod hladinou podzemní vody", k.ú. Smolín 

Daň z nemovitých věcí na 2022

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2022    Bylo sňato: 27. května 2022

Ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1931260/22/3000-11460-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 veřejná vyhláška   informační leták    leták složenky

OOP, Pohořelice, Znojemská, rekonstrukce chodníků č.j. MUPO-18173/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 25. dubna 2022    Bylo sňato: 11. května 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Sil II/416 - Slavkov - Židlochovice - Pohořelice
Termín: 02.05.2022 - 31.08.2022
Z důvodu rekonstrukce chodníku na ulici Znojemská v Pohořelicích
OOP
Situační plánek

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2022    Bylo sňato: 29. dubna 2022

Dne 28.04.2022 se koná 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2022    Bylo sňato: 19. května 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje garáže 1098/19

Krizové usnesení vlády - částka 45/2022 Sb.

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2022    Bylo sňato: 31. května 2022

Sbírku zákonů č. 45/2022 obsahující usnesení vlády o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - částka 45

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2022    Bylo sňato: 19. května 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 7077, 7079, 7110 a 7121 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, které se nacházejí v lokalitě Dolní líchy s pracovním názvem Zóna 23 ha - viz příloha 

Výzva ŘSD k součinnosti

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2022    Bylo sňato: 30. dubna 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Výzva o poskytnutí součinnosti umožněním přístupu k nemovitostem dotčeným přípravou realizace projektu stavby  "D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýnky pro účely doplňkového geotechnického průzkumu. 

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-15356/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 11. dubna 2022    Bylo sňato: 26. dubna 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zveřejňuje rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení stavby vodního díla "Veřejná technická infrastruktura - Pohořelice západ" na pozemcích parc. č. 387/1, 387/6, 387/19, 392/8, 393/4, 393/5, 395, 559/1, 6383/1, 6383/4, 6383/5, 6383/6, 6386 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, obci Pohořelice, kraji Jihomoravském veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-15356/2022/ZP/VOL z 08.04.2022 s mapovou přílohou.

OOP pro akci:DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATEK ULIC NOSISLAVSKÁ -LIPOVÁ, ZAHRADNÍ-LIPOVÁ, č.j. MUPO-15519/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2022    Bylo sňato: 24. dubna 2022

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, pro akci: DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATEK ULIC NOSISLAVSKÁ -LIPOVÁ, ZAHRADNÍ-LIPOVÁ
OOP
Situační plánek I
Situační plánek II

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 6. dubna 2022    Bylo sňato: 14. dubna 2022

Dne 13.04.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz program

Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinských uprchlíků v ubytovacích zařízeních

Bylo vyvěšeno dne: 6. dubna 2022    Bylo sňato: 6. května 2022

Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinských uprchlíků v ubytovacích zařízeních - Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinských uprchlíků v ubytovacích zařízeních  

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-14836/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2022    Bylo sňato: 21. dubna 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně podmínky č. 5 v rozhodnutí o povolení změny Ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves bývalého OÚ Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2002 v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic č. j. MUPO-14836/2022/ZP/VOL ze 04.04.2022.

Usnesení č.j. 137Ex 2583/20-116

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2022    Bylo sňato: 20. dubna 2022

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián - Usnesení o odročení dražby 

Usnesení č.j. 006 EX 1791/09-176

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2022    Bylo sňato: 6. května 2022

 Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. -  Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhlášku)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2022    Bylo sňato: 5. dubna 2022

Dne 04.04.2022 od 08:00 do 13:00

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice Drůbežárna (č. 500787) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ  

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ZRUŠENO

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2022    Bylo sňato: 13. dubna 2022

Dne 12.04.2022 od 07:30 do 15:30 - ZRUŠENO

Vypnutá oblast: Pohořelice - Nová Ves č.p. 14, 69, 114  - mapa

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu