Květen 2022 Archiv Úřední deska

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistá Jihlava za rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2022    Bylo sňato: 22. června 2022

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2022    Bylo sňato: 29. června 2022

Dne 28.06.2022 od 08:00 do 28.06.2022 12:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská - lokální distribuce Malý Vinohrad 

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2022    Bylo sňato: 2. června 2022

Starosta města Bc. Miroslav Novák svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města  Pohořelice dne 01.06.2022 v 16 hodin v kongresovém sále MÚ, Vídeňská 699.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2022    Bylo sňato: 9. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2022    Bylo sňato: 9. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-25441/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2022    Bylo sňato: 9. července 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zveřejňuje opatření obecné povahy ke změně podmínky č. 5. z rozhodnutí bývalého OÚ Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022, kterým byla povolena změna Ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic. Opatření obecné povahy je vydáno pod č. j. MUPO-25441/2022/ZP/VOL dne 23.05.2022.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 20. května 2022    Bylo sňato: 5. června 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 6383/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2022    Bylo sňato: 31. května 2022

 Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků 

přihláška

vyvěšeno: 17.5.2022   sňato: 31.5.2022 

Veřejná vyhláška, OOP, cyklistický závod CTP PálavaRace 2022,, č.j. MUPO-22614/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 16. května 2022    Bylo sňato: 31. května 2022

Veřejná vyhláška, OOP, cyklistický závod CTP PálavaRace 2022
Termín: od 10,00 hod. do 19.00 hod. dne 22.05.2022 (neděle)
OOP

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2022    Bylo sňato: 27. května 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2022    Bylo sňato: 19. května 2022

Ve středu 18.05.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz program 

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-21552/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2022    Bylo sňato: 26. května 2022

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad schvaluje Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Troskotovice rozhodnutím č. j. MUPO-21552/2022/ZP/VOL z 11.05.2022.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT DORUČOVANOU PÍSEMNOST

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2022    Bylo sňato: 25. května 2022

Georgi Ivanov Georgiev - písemnost č. j.  MUPO-20810/2022/ZP/LAJ - celý text

Mihal Mihailov Dimitrov - písemnost č. j.  MUPO-20811/2022/ZP/LAJ - celý text

OOP, Zábor na ul. Přísnotická – Vranovice – prodloužení vodovodu č.j. MUPO-19849/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. května 2022    Bylo sňato: 22. května 2022

OOP, Zábor na ul. Přísnotická – Vranovice – prodloužení vodovodu 
Termín: od nabytí právní moci do 05.06.2022
OOP
Situace DIO

Oznámení o zahájení územního řízení čj. MUPO-18940/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2022    Bylo sňato: 4. června 2022

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Přílohy - situační výkres stavbyseznam stavebních objektů, žádost o vydání územního rozhodnutí, závazné stanovisko EIA


Sdělení - seznámení s podklady čj. MUPO-19425/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2022    Bylo sňato: 20. května 2022

Sdělení - Seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby: RiseSun Pasohlávky Spa Resort na pozemcích v k. ú. Mušov a k. ú. Pasohlávky.

Usnesení č.j. 139EX 15862/18-146

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2022    Bylo sňato: 16. června 2022

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2022    Bylo sňato: 22. května 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2022    Bylo sňato: 1. června 2022

Dne 31.05.2022 od 07:30 do 15:30 
Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská k/996 VaK

Vyúčtování položek ceny vodného a stočného

Bylo vyvěšeno dne: 3. května 2022    Bylo sňato: 3. června 2022

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zveřejňují úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného  

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost, č.j. MUPO-19202/2022/OD/DUL

Bylo vyvěšeno dne: 3. května 2022    Bylo sňato: 3. června 2022

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost.
Písemnost

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2022    Bylo sňato: 27. května 2022

Dne 26.05.2022 od 7:30 do 15:30 hod. 

Vypnutá oblast: Pohořelice - Trafostanice Motorcentrum, Brněnská č.p. 128, 1019, 1631, vysílač, přidružené objekty + ŘSD - mapa

Souhlasné stanovisko JMK č.j. 61358/2022

Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2022    Bylo sňato: 18. května 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ na životní prostředí a veřejné zdraví - viz souhlasné stanovisko

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu