Červen 2022 Archiv Úřední deska

Sdělení čj. MUPO-35218/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 30. června 2022    Bylo sňato: 31. července 2022

Sdělení o opravě oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemku pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Oznámení zahájení společného řízení čj. MUPO-35166/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 30. června 2022    Bylo sňato: 31. července 2022

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Příloha: situační výkres stavby, seznam stavebních objektů, žádost o vydání společného povolení, závazné stanovisko EAI

Oznámení zahájení společného řízení čj. MUPO-34755/2022/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2022    Bylo sňato: 15. července 2022

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy, přístavba a vestavba RD čp. 136 na pozemku pč. 311 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Příloha: situace stavby

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2022    Bylo sňato: 17. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Závěr zjišťovacího řízení - Dobývací prostor Žabčice

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2022    Bylo sňato: 15. července 2022

Ministerstvo ŽP - Závěr zjišťovacího řízení č.j.: MZP/2022/560/1094 - Dobývací prostor Žabčice - Těžba pod hladinou podzemní vody 

Záměr budoucího prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. června 2022    Bylo sňato: 16. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr budoucího prodeje plynárenského zařízení

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha; - viz příloha

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - oznamuje zahájení stavebního řízení podle § 112 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích, ve věci žádosti Česká republika - Ředitelství silnic s dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 05 Prha, IČ 65993390, v zast. HBH Projekt spol. s.r.o, Kabátníkova 216/15, 602 00 Brno, IČ 44961944, (dále též "stavebník"), ze dne 04.12. 2020, o vydání stavebního povolení pro stavbu: "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice" oznámení o zahájení řízení.   

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Informace o registračním úřadě pro volby do zastupitelstev obcí

Bylo vyvěšeno dne: 24. června 2022    Bylo sňato: 24. července 2022

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění zveřejňujeme: Informace o registračním úřadě a potřebném počtu podpisů na peticích  

OOP - SIl. II/416 - výstavba OK - Nákupní centrum Pohořelice, č.j. MUPO-34055/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 24. června 2022    Bylo sňato: 10. července 2022

OOP - SIl. II/416 - výstavba OK - Nákupní centrum Pohořelice
Termín: 11.07.2022 - 30.09.2022.
V místě: Na konci zastavěného území Pohořelic ve směru na Znojmo
Silnice II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice
OOP
Situace DIO

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2022    Bylo sňato: 8. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. června 2022    Bylo sňato: 7. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. června 2022    Bylo sňato: 7. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT DORUČOVANOU PÍSEMNOST - p. Jozef Čikoš

Bylo vyvěšeno dne: 20. června 2022    Bylo sňato: 5. července 2022

Text veřejné vyhlášky

OOP pro akci: Pohořelice, ul. Znojemská - vjezd a výjezd vozidel ze stavby, č.j. MUPO-32753/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. června 2022    Bylo sňato: 31. července 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Silnice: II/416 Slavkov – Židlochovice - Pohořelice
V místě: Pohořelice, ul. Znojemská na konci zastavěného území Pohořelic ve směru na Znojmo
pro akci: „Pohořelice, ul. Znojemská – vjezd a výjezd vozidel ze stavby“
termín: od nabytí právní moci do červen 2023

OOP
Situace DIO

Oznámení o konání veřejného zasedání ZM Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bylo sňato: 23. června 2022

Dne 22.06.2022 se koná v 16 hod. veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz program

Rozpočtové opatření 05/2022

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31948/ro-5-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 2.6.2022, usnesení č. 2/94/22).

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bylo sňato: 1. července 2022

Oznámení odboru životního prostředí KÚ JMK, č.j. JMK 88446/2022 o zahájení vodoprávního řízení ve věci změny povolení výjimky pro použití závadných látek.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2022    Bylo sňato: 1. července 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

13. zasedání Zastupitelstva  Jihomoravského kraje  se koná 23.06.2022 v 8:30 hod. - viz program

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2022    Bylo sňato: 13. července 2022

Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2022    Bylo sňato: 25. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2022    Bylo sňato: 25. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2022    Bylo sňato: 25. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Usnesení čj. MUPO-16430/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2022    Bylo sňato: 9. července 2022

Usnesení o zastavení řízení o umístění stavbyOdborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2022    Bylo sňato: 24. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha 

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost, č.j. MUPO-28438/2022/OD/DUL

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2022    Bylo sňato: 27. června 2022

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Veřejná vyhláška

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2022    Bylo sňato: 23. června 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků  

Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2022    Bylo sňato: 1. července 2022

  Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2021. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky mohou občané uplatnit písemně na podatelně Městského úřadu Pohořelice do 22.6.2022 do 16.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice (předpokládaný termín dne 22.6.2022), a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

UD - Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh I. část.pdf

UD - Závěrečný účet a účetní závěrka - návrh II. část.pdf

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou, č.j. MUPO-27734/20222/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2022    Bylo sňato: 24. června 2022

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou, stavba: III/4133 a III/6967 Loděnice - průtah.
Veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření 04/2022

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31913/ro-4-2022.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 18.5.2022, usnesení č. 30/93/22).

OOP z důvodu akce: Slavnosti města Pohořelice a okolí, č.j. MUPO-27597/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2022    Bylo sňato: 18. června 2022

OOP z důvodu akce: Slavnosti města Pohořelice a okolí
OOP
Situace DIO

Územní rozhodnutí čj. MUPO-7704/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2022    Bylo sňato: 2. července 2022

Územní rozhodnutí o umístění stavby: RiseSun Pasohlávky Spa Resort na pozemcích pč. 3163/4, 3163/590, 3163/591, 3163/593, 3163/594, 3163/595, 3163/596, 3163/598, 3163/754, 3163/778, 3310 v k. ú. Mušov, 5008/1, 5765, 5767, 5768, 5769, 5772, 6271 v k. ú. Pasohlávky.

Příloha - celkový koordinační situační výkres, koordinační situační výkres


Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2022    Bylo sňato: 17. června 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu