Červenec 2022 Archiv Úřední deska

Vyhlášení výběrového řízení

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2022    Bylo sňato: 20. července 2022

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

prodloužení do 10.8.2022

referent odboru životního prostředí 

přihláška 

vyvěšeno 1.7.2022     sňato  11.8.2022

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2022    Bylo sňato: 12. srpna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p. č. 7484 a 7486 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Rozhodnutí č.j. MZP/2022/560/1013

Bylo vyvěšeno dne: 25. července 2022    Bylo sňato: 10. srpna 2022

Ministerstvo ŽP vydává Rozhodnutí o prohlášení rozhodnutí KÚ JMK o závěru zjišťovacího řízení záměru „Dobývací prostor Žabčice – Těžba pod hladinou podzemní vody“ za nicotné

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 22. července 2022    Bylo sňato: 28. srpna 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbám do Zastupitelstva obce konaných ve dnech 23. a 24. září 2022. (§ 15, písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů) – počty členů OVK 

Zveřejnění oznámení "Recyklační dvůr Smolín"

Bylo vyvěšeno dne: 21. července 2022    Bylo sňato: 21. srpna 2022

Krajský úřad, odbor ŽP - „Recyklační dvůr Smolín“, k. ú. Smolín, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Malešovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 21. července 2022    Bylo sňato: 30. srpna 2022

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu Malešovice zkráceným postupem, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2022    Bylo sňato: 5. srpna 2022

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2022    Bylo sňato: 5. srpna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2022    Bylo sňato: 5. srpna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2022    Bylo sňato: 31. července 2022

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou č.j. MZi-ODú14185/2022-2 KR Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici

Dražební vyhláška č. j. 219EX 00016/13-1141

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2022    Bylo sňato: 25. srpna 2022

Exekuční úřad Kolín, soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

OOP z důvodu akce: Pouť smíření, č.j. MZi-OD/14185/2022-2 KR

Bylo vyvěšeno dne: 14. července 2022    Bylo sňato: 30. července 2022

OOP z důvodu akce: Pouť smíření
Termín: 23.07.2022 od 10:00 hod. do 14:00 hod.
OOP
Příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 12. července 2022    Bylo sňato: 29. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 6789 o výměře 31 m2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Rozhodnutí, společné povolení na stavbu: III/4133 a III/6967 Loděnice - průtah, č.j. MUPO - 36021/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2022    Bylo sňato: 28. července 2022

Rozhodnutí, společné povolení na stavbu: III/4133 a III/6967 Loděnice - průtah
Rozhodnutí

OOP pro akci: II/396 Branišovice - Vlasatice - oprava povrchu vozovky,č.j. MUPO-35999/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2022    Bylo sňato: 29. července 2022

OOP pro akci: II/396 Branišovice - Vlasatice - oprava povrchu vozovky
Termín: 01.08.2022 - 31.10.2022
Silnice: II/396 
OOP
Situace DIO

Informace o vydávání osobních dokladů pro vycestování do zahraničí

Bylo vyvěšeno dne: 4. července 2022    Bylo sňato: 4. srpna 2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou - informace Ministerstva vnitra 

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2022    Bylo sňato: 8. srpna 2022

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu Pohořelice.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2022    Bylo sňato: 26. července 2022

Dne 25.07.2022 od 12:00 do 25.07.2022 15:00

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice čov (č. 500786) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ  

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost, č.j. MUPO-35107/2022/OD/DUL

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2022    Bylo sňato: 20. července 2022

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Písemnost

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu