Srpen 2022 Archiv Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2022    Bylo sňato: 22. září 2022

Dne 21.09.2022 od 07:30 do 21.09.2022 15:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská levá strana od č.p. 178 a 193 po č.p. 697 - viz mapa 

Veřejná vyhláška čj. MUPO-48112/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2022    Bylo sňato: 16. září 2022

Veřejná vyhláška - Sdělení, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí na stavbu: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Veřejná vyhláška Č. j.: 3829641/22/3005-70461-712924

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2022    Bylo sňato: 15. září 2022

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává veřejnou vyhlášku, jejímž prostřednictvím oznamuje uložení písemnosti pro příjemce Jozef Marko, Krátka 269/3, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská republika, DIČ: CZ685571190 

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 24758/20-40

Bylo vyvěšeno dne: 29. srpna 2022    Bylo sňato: 28. října 2022

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 

Záměr prodeje souboru pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 29. srpna 2022    Bylo sňato: 15. září 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje souboru pozemků p.č. 748/2 a 751/1, o celkové výměře 2215 m2, oba v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 47311/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2022    Bylo sňato: 10. září 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Cyklostezka podél ul. Znojemská, město Pohořelice"  

První zasedání okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2022    Bylo sňato: 24. září 2022

Starosta města Pohořelice svolává 1. zasedání okrskové volební komise - pozvánka 

Záměr vkladu majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2022    Bylo sňato: 10. září 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr vkladu majetku města (vodohospodářská infrastruktura – splašková kanalizace)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2022    Bylo sňato: 9. září 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2022    Bylo sňato: 8. září 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Opatření obecné povahy č.j. MUPO 46641/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2022    Bylo sňato: 8. září 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice: II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice, místní komunikace U Kasáren 

Příloha - přechodné dopravní značení

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2022    Bylo sňato: 1. září 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu - lékárny na Zdravotním středisku v Pohořelicích

Oznámení

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2022    Bylo sňato: 27. srpna 2022

TJ Dynamo Velký Dvůr pořádá v pátek 26.08.2022 od 20:00 h Rockovou letní noc na prostranství před pohostinstvím ve Velkém Dvoře  

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2022    Bylo sňato: 26. srpna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr směny nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2022    Bylo sňato: 28. srpna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků pro majetkoprávní vypořádání stavby okružní křižovatky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 8. srpna 2022    Bylo sňato: 24. září 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstva obce Pohořelice konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 § 15, odst. 1 písm. g) zákona č. 4912001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - více informaci zde

Záznam z losování - volby do ZO 2022

Bylo vyvěšeno dne: 3. srpna 2022    Bylo sňato: 20. září 2022

Záznam o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 - záznam

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2022    Bylo sňato: 20. září 2022

Branišovice          Cvrčovice          Ivaň          Loděnice          Malešovice          Odrovice 

Pasohlávky          Pohořelice         Přibice      Šumice            Troskotovice        Vlasatice

Vranovice             Pohořelice-proava

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu