Září 2022 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška č.j.MUPO-53247/2022/RA/JHU

Bylo vyvěšeno dne: 30. září 2022    Bylo sňato: 17. října 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost příkaz pro subjekt ing. Peter Molnár, IČ:50778005, Slovenská republika.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2022    Bylo sňato: 13. října 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2022    Bylo sňato: 13. října 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - viz příloha; - viz příloha; - viz příloha-viz příloha

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2022    Bylo sňato: 13. října 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky nebytových prostor - viz příloha

Rozhodnutí čj. MUPO-34417/2022/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 27. září 2022    Bylo sňato: 28. října 2022

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení pro stavbu: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava na pozemcích pč. 3163/770, 3310 v k. ú. Mušov.

Příloha: koordinační situační výkres 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022

Bylo vyvěšeno dne: 24. září 2022    Bylo sňato: 24. října 2022

Městský úřad Pohořelice, jako příslušný registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu ORP Pohořelice, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zveřejňuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2022    Bylo sňato: 19. října 2022

Dne 18.10.2022 od 07:30 do 18.10.2022 15:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská jižní strana řadovky č.p. 814 až č.p. 821 viz mapa 

Tradiční charitní sbírka Koláč pro hospic

Bylo vyvěšeno dne: 20. září 2022    Bylo sňato: 6. října 2022

Sbírka na podporu charitní hospicové péče se uskuteční ve středu 5. října 2022, a to v celém jihomoravském kraji.

Více informací najdete na stránce: www.kolacprohospic.cz anebo na naší stránce https://breclav.charita.cz/co-vsechno-delame/nase-sbirky/kolac-pro-hospic/

leták s QR kódem

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2022    Bylo sňato: 23. září 2022

Dne 22.09.2022 se koná zasedání Jihomoravského kraje - viz program

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2022    Bylo sňato: 22. září 2022

Dne 21.09.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice viz oznámení s programem 

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce propustku ve Vlasaticích, č.j. MUPO-

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2022    Bylo sňato: 25. září 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Silnice: II/396 Rouchovany – Branišovice – N. Ves
V místě: staničení km 34,970
pro akci: „rekonstrukce propustku“ ve Vlasaticích
termín: 19.09. 2022 – 16.12.2022
OOP
Situační plánek

OOP Pohořelice - Cvrčovice, oprava silnice II/395, č.j. MUPO-49359/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 8. září 2022    Bylo sňato: 23. září 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy silnice II/395
Termín: 19.09.2022 - 30.09.2022
Silnice II/395 bude úplně uzavřena v úseku přibližně od budovy sokolovny v Pohořelicích po křižovatku silnic II/395 x III/39527 v Cvrčovicích. Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy je navržena obousměrně po silnicích II/416, III/4133 a III/39527. Autobusové zastávky Pohořelice, Tyršova budou dočasně přeloženy na silnici III/4133 ke křižovatce s MK ul. Cukrovarská v Pohořelicích a autobusové zastávky Cvrčovice, učiliště budou dočasně přeloženy na silnici III/4133 do blízkosti křižovatky s MK u domu č. p. 170 v Cvrčovicích dle přílohy žádosti. Důvodem úplné uzavírky je realizace stavby „II/395 Pohořelice – Cvrčovice
OOP
Situace DIO

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 6. září 2022    Bylo sňato: 23. září 2022

Starosta města Pohořelice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění oznamuje – oznámení

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 6. září 2022    Bylo sňato: 20. září 2022

Dne 19.09.2022 od 07:30 do 19.09.2022 14:30 

Vypnutá oblast:  Pohořelice - Lázeňská od č.p. 209 po č.p. 246 resp. 1100 - viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 5. září 2022    Bylo sňato: 4. října 2022

Dne 03.10.2022 od 07:30 do 03.10.2022 15:30

Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic - levá strana po č.p. 104 a 184 včetně ulice za zámkem, nové výstavby, družstva a firem Kohút a Quaprotek, - pravá strana po č.p. 14 + č.p. 172 Pohořelice - ul. Lesní, Květinová severní strana, - U Větrolamu - lokální distribuce mezi ulicí Haňkova a SÚS, - Tyršova objekt rybníkářství u trafostanice, - U Cihelny areál SUS, - Cukrovarská č.p. 233, Odběratelská trafostanice Cvrčovice Kravín (č. 500219), Odběratelská trafostanice Cvrčovice Quaprotek (č. 700799) Odběratelská trafostanice Cvrčovice KOHÚT (č. 700127) Odběratelská trafostanice Pohořelice Tesla (č. 500811) Odběratelská trafostanice Pohořelice LD Energy (č. 702491)  - viz mapa 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 5. září 2022    Bylo sňato: 5. října 2022

Dne 04.10.2022 od 07:30 do 04.10.2022 09:00

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice vúvz Hospodářství (č. 500813) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Pohořelice Ericsson 1. (č. 501146) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Pohořelice Uniport (č. 705530) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ  

Dne 04.10.2022 od 09:00 do 04.10.2022 15:00

Vypnutá oblast: Pohořelice - ČSA, - U Cihelny mimo areál SÚS, - Znojemská od č.p. 703 a 855 po konec obce včetně kasáren, - U Kasáren, - Družstevní, - Šumická od č.p. 627 směr kasárna, - Rybářská, - Květinová- jižní strana po Haňkovu, - Zahradní po Haňkovu, - Luční po Haňkovu, - Sadová, - Polní po č.p. 1029, - Vídeňská levá strana od č.p. 859 po č.p. 718 + kovošrot č.p. 999, Odběratelská trafostanice Pohořelice vúvz ředitelství (č. 500814), Odběratelská trafostanice Pohořelice Malý vinohrad (č. 705436), Odběratelská trafostanice Pohořelice Hotel Morava (č. 500790) - viz  mapa

Nabídka majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2022    Bylo sňato: 23. září 2022

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje aukci EA/BBV/23/2022 o nejvýhodnější nabídku na koupi pozemku  

Záměr prodeje nemovitého majetku města - neobsazeného bytu

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2022    Bylo sňato: 18. listopadu 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje do osobního vlastnictví neobsazeného bytu č. 2 v bytovém domě ul. Hybešova 197, Pohořelice 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu