Usnesení č.j. JMK 74619/2019

Krajský úřad JMK, odbor životního prostřední - Usnesení o zrušení závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu