Usnesení č.j. MUPO-1929/2017/SU/SVB


Usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v kat. území Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu