Usnesení - veřejná vyhláška

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 66 odst. 1, písm.c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zastavuje územní řízení zahájené dne 19.1.2017 na žádost, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, zast. HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2, pro stavbu: „Dálnice D52, stavba 5204.1 Pohořelice – Nová Ves“ (Územní řízení vedeno pod názvem „ R 52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,100 – 19,200“).

Usnesení - veřejná vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu