Územně analytické podklady 2014


3. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území ORP Pohořelice.

A. Rozbor udržitelného rozvoje území

B. Podklad pro rozvor trvale udržitelného rozvoje území (textová a tabulková část)

C. Podklad pro rozvor trvale udržitelného rozvoje území (schémata a kartogramy)

01. Výkres hodnot území

02. Výkres limitů využití - a) přírodní limity

                                         b) technické limity

03. Výkres záměrů na provedení změn v území

04. Výkres problémů k řešení

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu