Územní energetická koncepce JMK

Krajský úřad, odbor ŽP zveřejnilo informaci o oznámení koncepce - Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 - 2043) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu