Územní plán Troskotovice

Dne 26.9.2012 vydalo zastupitelstvo Městyse Troskotovice Územní plán Troskotovice.

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Textová část - rozbor udržitelného rozvoje území

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

1. Výkres základního členění v území M 1:5000

2. Hlavní výkres - komplexní návrh v rozsahu celého k.ú. M 1:5000

3. Hlavní výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch, řešení dopravy M 1:2000

4 a. Technická infrastruktura – vodní hospodářství M 1:2000

4 b. Technická infrastruktura – energetika M 1:2000

5. Veřejně prospěšné stavby, opatření M 1:5000

I. Koordinační výkres M 1:5000

II. Širší územní vztahy

 

III. Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL M 1:5000

IV. Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability M 1:10 000

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu