Územní rozhodnutí č. 18/2017 č.j. MUPO-1502/2017/SU/HRI


Územní rozhodnutí č. 18/2017 o umístění stavby: Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy na pozemcích p. č. 874/1, 917 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace 1, situace 2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu