Územní rozhodnutí č. 19/2017 č.j.MUPO-15487/2016/SU/SOP


Územní rozhodnutí č. 19/2017 o umístění stavby: Optická síť Twistnet, Pohořelice na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace, výkres č. C1

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu