Územní rozhodnutí č. 21/2015 č.j. MUPO 16362/2015


Územní rozhodnutí č. 21/2015 o umístění stavby: Sportovní areál Ivaň, sportovní hala a zázemí na pozemcích v k.ú. Ivaň.

Příloha: situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu