Územní rozhodnutí č. 21/2020 čj. MUPO-62175/2020/SU/AUV

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 21/2020 o umístění stavby: Rozvod optické sítě v obci Branišovice.

Příloha: Celková situace stavby

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu