Územní rozhodnutí č. 23/2015 č.j. MUPO 18066/2015


Územní rozhodnutí č. 23/2015 o umístění stavby: Chodníky Přibice na pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Přibice

Příloha: výkresy situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu