Územní rozhodnutí č. 23/2017 č.j. MUPO-32768/2016/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 23/2017 o umístění stavby: Bytový dům na pozemcích par. č. 389/142, 389/1, 403 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu