Územní rozhodnutí č. 24/2015 č.j. MUPO 19322/2015


Územní rozhodnutí č. 24/2015 o umístění stavby: "prodloužení veřejného vodovodu" na pozemcích parc. č. 5140/2, 5140/63, 5137/2 a 5137/3 v k.ú. Vlasatice

Územní rozhodnutí          Výkres situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu