Územní rozhodnutí č. 24/2016 č.j. MUPO 2917/2016/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 24/2016 o umístění stavby: Vedení komunikační sítě (Pohořelice, napojení stožáru na optickou síť) na pozemcích v k. ú. Odrovice, v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu