Územní rozhodnutí č. 24/2017 č.j. MUPO-3154/2017/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 24/2017 o umístění stavby: Stavební úpravy a přístavba MŠ Vranovice č. pop. 323 na pozemku parc. č. st. 333/2 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Příloha: výkres situace C3

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu