Územní rozhodnutí č. 31/2015 č.j. MUPO 25857/2015


Územní rozhodnutí č. 31/2015 o umístění stavby: Troskotovice - obnova NN z TS Obec až 133

Příloha: celková situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu